Nettsider med emneord «Demokrati»

Rød Khrono-logo på hvit bakgrunn
Publisert 15. mars 2022 14:02

I en ny studie kommer det frem at forskere frykter offentlig kritikk fra egne fagfeller og vegrer seg for å delta i offentligheten. Arnfinn H. Midtbøen og hans kolleger trosser frykten og presenterer hovedkonklusjonene fra studien i Khrono

Publisert 12. feb. 2021 20:01
Publisert 18. aug. 2020 12:44
Publisert 8. apr. 2020 15:00
Publisert 23. sep. 2019 14:53
Europaparlamentet i Strasbourg (colourbox.com)
Publisert 23. jan. 2019 13:18

Er differensiering en del av problemet eller løsningen når det gjelder EUs utfordringer? EU3D skal undersøke når differensiering er politisk akseptabelt, institusjonelt bærekraftig og demokratisk legitimt.

Tidligere finansminister i Tyskland, en gammel mann i rullestol, sitter ved et møtebord.
Publisert 11. des. 2018 14:48

Differensiering og fleksible relasjoner med EU blir ofte oppfattet å være et uttrykk for landenes uavhengighet og autonomi. Ny forskning fra ARENA tyder på at det kan være stikk motsatt, noe som lover dårlig for britene etter Brexit.

Bilde av en plakat av hodet til President Donald Trump der det står ordet 'tyrann' over hodet hans.
Publisert 22. okt. 2018 13:52

I dag er balanserende institusjoner på plass. Likevel trues demokratiet.

Publisert 20. aug. 2018 14:58

- Vi stemte nei, hvordan kan vi da i praksis være medlem av EU? spør professor Erik Oddvar Eriksen. ARENA Senter for europaforskning ved UiO har dokumentert effektene av EØS-avtalen.

Illustrasjon av en stor blå hånd som tar på kraftledninger og svir seg.
Publisert 6. juli 2018 15:09

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide møter ledende forskere til debatt om norsk tilslutning til EU-byråer. 

Publisert 2. feb. 2018 09:45

Professor i statsvitenskap Bernt Aardals kunnskap om valgsystemer og dataprogrammer har vært viktig for Norges gjeldende valglov. Nå deltar valgforskeren i et nytt utvalg, som skal se på framtidens valgsystem.

Publisert 1. feb. 2018 14:32

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 25. jan. 2018 13:46

How did the transition to democracy affect inflows of foreign direct investment?

INTER3090, våren 2017

Karakter: A

Publisert 17. jan. 2017 10:32

En rekke kriser har skapt nye legitimitetsutfordringer for EU. Har EUs svar på disse krisene vært legitime? Tjue europeiske partnere tar for seg disse spørsmålene i PhD-nettverket PLATO, som koordineres av ARENA.

Publisert 19. sep. 2016 14:29
Publisert 8. aug. 2016 09:44
Publisert 15. okt. 2015 12:59
Publisert 9. feb. 2015 10:12

Dette prosjektet undersøker hvorvidt og hvordan bestemte politiske institusjoner – for eksempel knyttet til regjerende partier, valgsystemer, og beskyttelse av sivile rettigheter – påvirker økonomisk politikk og økonomiske utviklingstrekk i forskjellige kontekster. Mer spesifikt analyserer prosjektet hvordan ulike institusjoner, både i demokratier og diktaturer, virker inn på økonomisk vekst og fordelingspolitikk, og behandler dermed spørsmål av stor betydning for velferden til mennesker over hele verden.

Publisert 28. aug. 2014 11:02

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences er et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte «FRIHUSAM Unge forskningstalenter» og Universitetet i Oslo («Fellesløftet 2014»). Prosjektet ledes av professor Elin Haugsgjerd Allern, og vil vare fra høsten 2014 til høsten 2018.

Publisert 28. mai 2013 10:49
Publisert 6. aug. 2012 14:49

Finanskrisen setter ikke bare euroen i fare. Den setter også demokratiet i fare.

Publisert 31. mai 2012 10:28

Det nærmer seg en skjebnetime for eurosonen.

Publisert 16. mai 2012 13:48

Den har gjennomgått noen endringer de siste årene, men det trengs mer debatt om vår snart 200 år gamle grunnlov.

Publisert 12. mars 2012 13:47
Publisert 7. mars 2012 13:28

For mange fortoner debatten om vikarbyrådirektivet seg merkelig. De forstår ikke motstanden.