Nettsider med emneord «Danmark»

Publisert 4. nov. 2011 13:09

Kersbergens arbeider viser tydelig at de kristeligdemokratiske velferdsstatene er omfattende og at de har strukturelle kjennetegn som skiller de fra både den liberale og den sosialdemokratiske velferdsstatsmodellen.

Publisert 10. juni 2011 18:34

Datoen for det kommende valg til Folketinget er endnu ikke kendt. Men uofficielt er valgkampen for længst i gang. Hvordan behandler det danske system nye partier? Er lovgivningen indrettet til fordel for de etablerede partier og til ugunst for nye partier?

Publisert 28. mars 2011 13:20

Dansk Folkeparti (DF) har vært holdt på en armlengdes avstand av den danske regjeringen VK-regjeringen i 10 år. Hvorfor har DF blitt nektet  ministerposter? Og hvorfor har partiet akseptert en rolle som en lydig støttespiller uten plass ved maktens bord?