Nettsider med emneord «Cuba»

Publisert 11. feb. 2020 14:12
Portrett Ståle Wig
Publisert 3. feb. 2020 09:50

Master Ståle Wig ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Into the light: Rifts and relations in Cuba’s market transformation.