Nettsider med emneord «Byutvikling»

Publisert 7. des. 2017 09:45
kart
Publisert 27. okt. 2016 14:53

Prosjektet tar sikte på å undersøke hva som skal til for å få fram en oppskalering av delemobiliteten i byene - det være seg i form av bildeling eller bysykkelordninger.

Publisert 18. feb. 2016 10:55

Prosjektet "Smart Mobility Suburbs" (SMS) er et tverrfaglig prosjekt som undersøker betingelsene for energi-smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder, knyttet til endring av folks reisepraksiser og endringer i by- og regional planlegging.

Publisert 18. aug. 2015 10:54
Publisert 4. okt. 2010 12:20
Publisert 4. okt. 2010 10:54