Nettsider med emneord «Byutvikling»

Apollon logo i store, beige bokstaver på hvit bakgrunn. "Forskningsmagasinet" skrevet øverst i høyre hjørne.
Publisert 22. mai 2022 12:05

Gjennom såkalte miljøparker kjøres millioner av tonn med forurenset avfall fra Oslo til nabokommunene. Bjørnar Sæther forteller i Apollon om hvordan natur i Akershus ofres for fortetting og grønn byvekst i Osloregionen. 

Publisert 17. mars 2022 15:30
Publisert 7. des. 2017 09:45
kart
Publisert 27. okt. 2016 14:53

Prosjektet tar sikte på å undersøke hva som skal til for å få fram en oppskalering av delemobiliteten i byene - det være seg i form av bildeling eller bysykkelordninger.

Publisert 18. feb. 2016 10:55

Prosjektet "Smart Mobility Suburbs" (SMS) er et tverrfaglig prosjekt som undersøker betingelsene for energi-smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder, knyttet til endring av folks reisepraksiser og endringer i by- og regional planlegging.

Publisert 4. okt. 2010 12:20
Publisert 4. okt. 2010 10:54