Personer med emneord «Byggesaker»

Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Knut Yrkeshygieniker +47-22858897 +47-45513030 (mob) knut.andresen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidshelse, Arbeidsmiljø, Yrkeshygiene, Inneklima, Byggesaker
Bjørland, Liv E Alver Senioringeniør +47-22840527 l.e.a.bjorland@ncmm.uio.no HMS, Byggesaker, Laboratoriekoordinering
Fløisand, Annicken Bedriftsfysioterapeut +47-22858892 +47-45212811 (mob) annicken.floisand@admin.uio.no Ergonomi, Sykefravær, Byggesaker, Trening i arbeidstiden, Bedriftshelsetjeneste
Gulsrud, Anders 930 10 003 anders.gulsrud@admin.uio.no Prosjektleder, Byggesaker
Haugen, Leif Jarle Seniorarkitekt +47-91756376 (mob) l.j.haugen@admin.uio.no Byggesaker, Universell utforming, Prosjektledelse
Knudsen, Terje Senioringeniør +47-22852748 +47-93023847 (mob) terjek@ifi.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Byggesaker
Munthe-Kaas, Erik Underdirektør +47-99206503 (mob) erik.munthe-kaas@admin.uio.no Prosjektledelse, Ledelse, Økonomistyring, Byggesaker
Poon, Cheau Ling Yrkeshygieniker +47-22858894 +47-95259895 (mob) +47-95259895 c.l.poon@admin.uio.no Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Inneklima, Bedriftshelsetjeneste, Byggesaker, Yrkeshygiene
Sogn, Trygve Sjefingeniør +47-91607628 (mob) trygve.sogn@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse
Thomassen, Thor +47-97044196 (mob) thor.thomassen@admin.uio.no Prosjektleder, Byggesaker
Venjum, Svein Ellingson Senioringeniør +47-22844405 +47-95743355 (mob) s.e.venjum@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse, Elektro, Internkontroll