Personer med emneord «Budsjett»

Navn Telefon E-post Emneord
Abe, Miona Seniorkonsulent +47 22856093 +47 48183417 (mob) miona.abe@uv.uio.no Økonomistyring, Prosjektsøknader, Budsjett, Økonomi, Regnskap
Abelsen, Trude Seksjonssjef +47 22851447 +47 95457064 (mob) trude.abelsen@medisin.uio.no Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Rapportering, Forskerstøtte MED
Andersen, Espen Lyng Seniorrådgiver +47 22845801 +47 91801428 (mob) e.l.andersen@medisin.uio.no Økonomistyring, Regnskap, Rapportering, Verneorganisasjon, Budsjett, LAMU, Økonomi, HMS
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Auke, Irene Seniorrådgiver +47 22850600 +47 32987073 (mob) 468 14 837 irene.auke@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Forskerstøtte MED
Awasthi, Hema Rådgiver +47 22852417 +47 91643639 (mob) 91643639 hema.awasthi@mn.uio.no Institutt for Geofag, Farmasøytisk Institutt, Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader
Behrens, Charlotte Marie Rådgiver +47 22856566 +47 93830837 (mob) c.m.behrens@mn.uio.no Insitutt for Matematisk, Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader
Bosnjak, Dalibor Avdelingsleder +47 22856550 +47 92506759 (mob) +4792506759 dalibor.bosnjak@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomistyring, Rapportering, Analyse, Budsjett, Prognose, Controlling
Bremnes, Frode Seniorrådgiver +47 22857241 +47 93070605 (mob) 93070605 frode.bremnes@mn.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Analyse, Budsjett, Regnskap
Couchaux, Nicolas Økonomisjef +47 45888573 +47 45888573 (mob) nicolas.couchaux@admin.uio.no Ledelse, Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Donnelly, Tomas Stroop Rådgiver +47 22856552 +47 90146463 (mob) t.s.donnelly@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Institutt for geofag, Institutt for teoretisk astrofysikk, instituttøkonom, Real Moro, Sosialkomiteen
Engh, Aasta Karen Rådgiver +47 22857979 +47 41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Fahle, Halvor Seniorrådgiver +47 22845802 +47 48105246 (mob) halvor.fahle@medisin.uio.no Økonomistyring, Budsjett, Kontrollprogram, Regnskap, Forskerstøtte MED
Fierro, Marion Renfang Rådgiver +47 22851574 +47 47258177 (mob) m.r.fierro@medisin.uio.no Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader, Forskerstøtte MED
Flesland, Marianne Sinead Seniorrådgiver +47 22858588 +47 40220552 (mob) +47-40220552 m.s.flesland@admin.uio.no Økonomistyring, Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Budsjett
Franklin, Britt Seniorrådgiver +47 22854491 +47 92028418 (mob) britt.franklin@admin.uio.no Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Prosjektøkonomi, Eiendomsavdelingen
Hangaas, Cathrine Rådgiver 91850283 cathrine.hangaas@mn.uio.no instituttøkonom, institutt for biovitenskap, IBV, Økonomi, økonomistyring, budsjett, rapportering, prognose, controlling, analyse, rådgivning.
Hegland, Knut Rådgiver +47 22859213 +47 41661096 (mob) knut.hegland@medisin.uio.no Økonomistyring, Budsjett, Regnskap, Oracle (OA), Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Hjelmesæth , Ida Administrativ leder +47-22858701 +47-97571833 ida.hjelmesath@arena.uio.no Ledelse, Forskningsadministrasjon, Personalledelse, Rekruttering, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Årsplan
Jakobsen, Elena Seniorkonsulent +47 22857357 +47 48069717 (mob) 48069717 elena.jakobsen@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Basware, HR-system, Oracle
Jensen, Ken E. Seniorkonsulent +47-22859330 k.e.jensen@jus.uio.no regnskap, budsjett, web, kontrollprogram, EU-prosjekter, Økonomistyring
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47 22854826 +47 90697762 (mob) j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 (mob) +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Khamlii, Anna Seniorkonsulent +47 22854247 +47 40461947 (mob) anna.khamlii@hf.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Budsjett, Regnskap, NFR, Medier og kommunikasjon
Kjelling, Teis Daniel Kontorsjef +47 22842012 t.d.kjelling@nchr.uio.no Adminstrativ ledelse, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, planarbeid, Menneskerettigheter, Budsjett
Kvernstuen, Torgeir Seksjonssjef +47 22851132 +47 90162312 (mob) torgeir.kvernstuen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Administrativ ledelse, Budsjett, Mekanikk
Labahå, Trine Seniorrådgiver +47 22858055 +47 40242625 (mob) trine.labaha@uv.uio.no Økonomistyring, Økonomi, EFV, Budsjett, Rapportering, Regnskap
Langvatn, Kirsti Seniorrådgiver +47 22850512 +47 47407857 (mob) 47407857 kirsti.langvatn@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Bilag, Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Larsen, Hege Cathrine Rådgiver +47 22851954 +47 97500513 (mob) h.c.larsen@khm.uio.no Regnskap, Økonomi, Prosjekter, Administrasjon, Ekstern finansiering, Frikjøp, Budsjett
Lund, Hans-Jørgen Seksjonssjef +47 22859207 +47 92625140 (mob) 92625140 h.j.lund@medisin.uio.no Økonomistyring, Rådgivning, Analyse, Rapportering, Organisasjonsutvikling, Budsjett, Regnskap, Forskerstøtte MED
Møller, Lisbeth Henne Rådgiver +47 22856705 +47 94162248 (mob) l.h.moller@mn.uio.no Institutt for Geofag, Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader
Mørkedal, Øyvind Rådgiver +47 22855513 +47 41265842 (mob) +47 412 658 42 oyvind.morkedal@mn.uio.no Økonomi, Controlling, Budsjett, Ekstern finansiering
Nanthagopal, Yasothara Rådgiver +47 22850408 +47 93030398 (mob) yasothara.nanthagopal@hf.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Regnskap
Navaratnam, Shanthan Seksjonssjef +47 22852120 +47 97178440 (mob) shanthan.navaratnam@odont.uio.no IT-leder, Lokal-IT, Budsjett, Innkjøp, IT-tjeneser
Ness, Ellen Seniorrådgiver +47 90984146 +47 90984146 (mob) ellen.ness@admin.uio.no Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Nguyen, Theresa theresa.nguyen@medisin.uio.no Budsjett, Økonomistyring, Regnskap, Prosjektøkonomi
Nilsen, Thomas Seniorrådgiver +47 22856128 +47 41450033 (mob) thomas.nilsen@hf.uio.no Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjett, Regnskap, Ekstern finansiering, Prosjekter
Novikova, Onega Seniorkonsulent +47 22845053 +47 48217111 (mob) onega.novikova@hf.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering, Budsjett, Regnskap
Ohm, Anne Kristin Seksjonssjef økonomi 22852178 a.k.ohm@odont.uio.no Rapportering, Controlling, Budsjett, Regnskap
Pedersen, Inger Anne Seniorrådgiver +47 22856421 +47 92221596 (mob) +47 92221596 i.a.pedersen@mn.uio.no Fysisk institutt, SMN, CCSE, Porelab, NJORD, NorFab, Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Nasjonal infrastruktur, Leiested
Refsland, Ivar Rådgiver +47 22857386 +47 91158229 (mob) 911 58 229 ivar.refsland@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Oracle, Fakturaer
Roald, Lars Seniorrådgiver +47 22850502 +47 95844077 (mob) lars.roald@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Forskerstøtte MED
Ruud, Anne-Kristin Jørgensen Rådgiver +47 95021604 (mob) 22850513 / 95021604 a.k.j.ruud@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Bilag, Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Sembenini, Andrea Rådgiver +47 22851034 +47 46229811 (mob) andrea.sembenini@medisin.uio.no Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Prognoser, Rapportering, Forskningsstøtte
Semsøy, Ingunn Rådgiver +47 90271604 (mob) +47 90271604 ingunn.semsoy@mn.uio.no Prosjektøkonomi, Institutt for Informatikk, HISP (Heealth Information Systems Programme), DHIS2, Budsjett, Rapportering, Søknader, Faktura, Økonomistyring.
Skjeie, Trond Seniorrådgiver +47 22859304 +47 93600519 (mob) trond.skjeie@jus.uio.no Økonomistyring, Virksomhetsstyring, planarbeid, Budsjett, Regnskap, strategi, Rapportering, Analyse
Skolem, Anita Elisabeth Rådgiver +47 22840653 +47 91155366 (mob) a.e.skolem@ncmm.uio.no Økonomi, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Prosjektstyring, Innkjøp, Forskerstøtte MED
Solheim, Willemijn Rådgiver +47 22859235 +47 98629135 (mob) +47-98629135 willemijn.solheim@medisin.uio.no Økonomistyring, Budsjett, Regnskap, Oracle (OA), Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Stockfleth, Helene Jenssen Seniorrådgiver +47 22855699 +47 45231223 (mob) h.j.stockfleth@admin.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Fordeling
Sæther, Liv Seniorrådgiver +47 22858935 +47 92089816 (mob) liv.sather@stk.uio.no Budsjett, Regnskap, Arkiv, Personaladministrasjon
Takhirova, Oksana Rådgiver +47 22859215 +47 98632604 (mob) oksana.takhirova@medisin.uio.no Budsjett, Økonomistyring, Regnskap, Oracle (OA), Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 +47 93661330 (mob) l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Villanger Lyshaug, Guro Seniorkonsulent 22851966 92681918 (mob) g.v.lyshaug@jus.uio.no Innkjøp, anskaffelser, HR-bilag, regnskap, budsjett
Vollelv, Cathrine Økonomileder +47 22851882 +47 98654026 (mob) cathrine.vollelv@nhm.uio.no Kontrollprogram, Mva, Økonomistyring, Budsjett, Regnskap, Virksomhetsstyring
Wiker, Beate Rådgiver +47 22854443 +47 98621995 (mob) 986 21995 beate.wiker@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Kjemisk institutt, Matematisk institutt
Ystehede, Per Jørgen Rådgiver +47 22850131 p.j.ystehede@jus.uio.no Budsjett, Cristin, Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt, Redaktør, Rapportering
Yttersian, Kine Avdelingsleder +47 91166337 +47 91166337 (mob) kine.yttersian@medisin.uio.no Administrativ ledelse, Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Budsjett, Rekruttering, Regelverk
Årsetøy, Erna Seniorrådgiver +47 22840108 +47 93096046 (mob) erna.arsetoy@usit.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Virksomhetsstyring, Budsjett, Rapportering, Analyse
Øvregard, Guro Schmidt Kontorsjef +47 22857186 +47 97748957 (mob) 97748957 g.s.ovregard@econ.uio.no Rapportering, Rekruttering, Budsjett, Årsplan, Personalledelse