Personer med emneord «Brexit»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Erik Oddvar Eriksen Eriksen, Erik Oddvar Professor og senterleder 22 85 88 70 909 58 187 e.o.eriksen@arena.uio.no Demokrati, Politisk teori, Governance, Legitimitet, Offentlig politikk, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU, Brexit, EØS-avtalen
Bilde av Erik Oddvar Eriksen Eriksen, Erik Oddvar Professor and Director +47 22 85 88 70 +47 909 58 187 e.o.eriksen@arena.uio.no Democracy, Political theory, Governance, Legitimacy, Public policy, European public sphere, European integration, Institutions, European Union, Brexit, EEA-agreement
Bilde av John Erik Fossum Fossum, John Erik Professor +47 22 85 88 81 j.e.fossum@arena.uio.no Demokrati, Politisk teori, Konstitusjonalisme, Europeisering, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU, Brexit
Bilde av John Erik Fossum Fossum, John Erik Professor +47 22 85 88 81 j.e.fossum@arena.uio.no Democracy, Political theory, Legitimacy, Constitutionalism, Europeanisation, European Parliament, European integration, Institutions, European Union, Brexit, EEA-agreement
Bilde av Christopher Lord Lord, Christopher Professor + 47 22 85 87 32 christopher.lord@arena.uio.no Demokrati, Legitimitet, Representasjon, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU, Brexit
Bilde av Christopher Lord Lord, Christopher Professor + 47 22 85 87 32 christopher.lord@arena.uio.no Democracy, Legitimacy, Representation, European Parliament, European integration, Institutions, European Union, Brexit
Bilde av Lars Wibe Hagen Wibe Hagen, Lars Master student larswha@student.sv.uio.no BENCHMARK, Brexit, Legitimacy, Social Movements
Bilde av Lars Wibe Hagen Wibe Hagen, Lars Masterstudent larswha@student.sv.uio.no BENCHMARK, Brexit, Legitimitet, Sosiale bevegelser