Nettsider med emneord «Brasil»

Publisert 26. nov. 2015 10:57
Publisert 5. okt. 2010 14:10

I dag har HMS-kultur blitt et viktig begrep i ulike deler og sammenhenger  av oljevirksomheten. Forståelsen av begrepet varierer mellom ulike aktører. Prosjektet adresserer de utfordringene som knytter seg til å skape robuste reguleringer i petroleumssektoren knyttet til dynamikken mellom disse aktørene og deres fortolkninger av hvordan begrepet bør vektes.