Nettsider med emneord «Bioteknologi»

Publisert 6. apr. 2018 14:24

I disse dager står den politiske striden om hvorvidt eggdonasjon skal tillates i Norge. Spørsmålet om hvem som er mor til barnet står sentralt. Professor i sosialantropologi Marit Melhuus har forsket på assistert befruktning de siste 30 årene og vært en viktig premissleverandør i debatten.

Publisert 20. sep. 2010 11:06
Publisert 20. sep. 2010 11:06