Nettsider med emneord «Assisted Conception»

Publisert 4. aug. 2011 13:08

In her article, Marit Melhuus turn on issues of methodology with regard to the study of biotechnology in contemporary society and its contribution to further debates about what it means to study biotechnology ethnographically

Publisert 4. aug. 2011 13:07

Marit Melhuus og Signe Howell bidrar i denne antologien med artikkelen "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation".  Med et overordnet fokus på slektskap, diskuterer artikkelen noen sammenhenger mellom assistert befruktning og adopsjon med utgangspunkt i norske lovgivningsprosesser og i et historisk perspektiv.

Publisert 18. juni 2010 13:30

In her article, Marit Melhuus turn on issues of methodology with regard to the study of biotechnology in contemporary society and its contribution to further debates about what it means to study biotechnology ethnographically

Publisert 19. nov. 2009 00:00

Marit Melhuus og Signe Howell bidrar i denne antologien med artikkelen "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation".  Med et overordnet fokus på slektskap, diskuterer artikkelen noen sammenhenger mellom assistert befruktning og adopsjon med utgangspunkt i norske lovgivningsprosesser og i et historisk perspektiv.