Nettsider med emneord «Arbeidsmarked»

Publisert 25. jan. 2021 16:21
Publisert 20. juni 2018 12:01

Hvor mye koster egentlig internasjonal migrasjon, og tåler vår velferdsstat disse utgiftene? Svaret på økt innvandring er økt satsing på utdanning og sysselsetting, mener forsker.