Nettsider med emneord «3090-nivå (bacheloroppgave)»

Publisert 11. apr. 2018 15:44

Holdninger til innføringen av elektronisk pasientjournal på sykehus blant leger og ledere

OADM3090. Våren 2017.

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:42

”Fører resultatbasert avlønning til økt motivasjon hos ansatte?”

OADM3090. Våren 2017

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:39

«Kan organisasjonskultur styres ovenfra?»

OADM3090. Våren 2017

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:36

«Hvorfor oppstår det behov for endring i organisasjonen ved innføring av velferdsteknologi?»

OADM3090, våren 2017

Karakter: A

Publisert 1. feb. 2018 14:37

Kva for faktorar ved iverksetjinga av tiltaksplanen kan forklare at tvangsbruken ikkje gjekk ned i perioden 2009-2013?

STV3090, våren 2015

Karakter: B

Publisert 1. feb. 2018 14:32

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 1. feb. 2018 14:24

Er kosmopolitter, sammenlignet med ikke-kosmopolitter, mer åpne overfor personer fra minoriteter eller marginaliserte grupper innen egen kultur?

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 25. jan. 2018 13:46

How did the transition to democracy affect inflows of foreign direct investment?

INTER3090, våren 2017

Karakter: A

Publisert 25. jan. 2018 13:46

Or The current Disparity Between the Nordic Laws of Contract and the Draft Common Frame of Reference in Regulating the Formation of Contracts

INTER3090, Våren 2017

Karakter: A

Publisert 25. jan. 2018 13:33

Hvordan kan innføringen av sentralisert digital valuta påvirke sentralbankers styringsevne?

INTER3090, våren 2017

Karakter: A

Publisert 14. sep. 2017 10:38

A study on the efficacy of the 2010-2013 U.S. sanctions against Iran.

STV3090, våren 2015.

Karakter: A

Publisert 8. sep. 2017 14:20

Hva er et liberalt standpunkt i spørsmålet om legers reservasjonsrett i Norge?

STV3090, våren 2015. 

Karakter: A