Nettsider med emneord «1000-nivå (innføringsemne)»

Publisert 1. sep. 2017 13:26

Oppgave: "Hva menes med «populistisk» parti? Plasser noen partier som faller i denne kategorien og begrunn plasseringen."

STV1000, høsten 2016.