Nettsider med emneord «(OPA) Offentlig politikk og administrasjon»

Publisert 11. apr. 2018 15:44

Holdninger til innføringen av elektronisk pasientjournal på sykehus blant leger og ledere

OADM3090. Våren 2017.

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:42

”Fører resultatbasert avlønning til økt motivasjon hos ansatte?”

OADM3090. Våren 2017

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:39

«Kan organisasjonskultur styres ovenfra?»

OADM3090. Våren 2017

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:36

«Hvorfor oppstår det behov for endring i organisasjonen ved innføring av velferdsteknologi?»

OADM3090, våren 2017

Karakter: A

Publisert 1. feb. 2018 14:37

Kva for faktorar ved iverksetjinga av tiltaksplanen kan forklare at tvangsbruken ikkje gjekk ned i perioden 2009-2013?

STV3090, våren 2015

Karakter: B

Publisert 1. sep. 2017 14:10

STV2410, våren 2017