Nettsider med emneord «(KP) Komparativ politikk»

Publisert 1. feb. 2018 14:32

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 1. feb. 2018 14:24

Er kosmopolitter, sammenlignet med ikke-kosmopolitter, mer åpne overfor personer fra minoriteter eller marginaliserte grupper innen egen kultur?

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 8. sep. 2017 16:18

In what ways is a state’s electoral system linked to the effective democratic representation of its ethnic minorities?

STV2360, Autumn 2015

Grade: C

Publisert 8. sep. 2017 15:24

How could the PP threaten the ruling position of the traditional parties?

STV2360, autumn 2015

Grade: B

Publisert 4. sep. 2017 13:44

Similar Problems, Different Solutions: The Policies of the Spanish and British Governments in Response to Calls for Independence in Catalonia and Scotland. 

STV2360, Autumn 2015

Grade: A

Publisert 1. sep. 2017 13:26

Oppgave: "Hva menes med «populistisk» parti? Plasser noen partier som faller i denne kategorien og begrunn plasseringen."

STV1000, høsten 2016.