Nettsider med emneord « European Court of Justice»

Publisert 9. nov. 2010 10:52

I denne artikkelen vurderes Høyesteretts antatt ubestridte posisjon i et nasjonalt juridisk hierarki. I en kontekst med internasjonalisering av lovregimer, i hvilken grad er det fortsatt den nasjonale Høyesterett som sitter med siste instans av dømmende makt?

This paper discusses whether and to what extent the Norwegian Supreme Court remains the ultimate body of judicial power in a context of international law regimes. The paper is in Norwegian.

ARENA Working Paper 06/2002 (html)

Hans Petter Graver

Publisert 9. nov. 2010 10:52

This paper analyses the EU cross-border provision of healthcare services. It shows the interplay between the Commission and the Court concerning welfare regulation in the EU. The paper concludes that law and evidence-based policy-making serve as powerful resources for the Commission in managing conflict.

ARENA Working Paper 05/2009 (pdf)

Dorte Sindbjerg Martinsen