Personer med emneord «EU» - Side 2

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Rita Augestad Knudsen Knudsen, Rita Augestad Senior Research Fellow rak@nupi.no Sikkerhetspolitikk, Terrorisme, Menneskerettigheter, Internasjonale organisasjoner, EU
Bilde av Anke Stefanie Schwarzkopf Schwarzkopf, Anke Stefanie a.s.schwarzkopf@arena.uio.no Europeisk integrasjon, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, FN, EU, Internasjonale relasjoner, multilaterale forhandlingar
Bilde av Janne Haaland Matlary Matlary, Janne Haaland Professor +47 22857564 j.h.matlary@stv.uio.no Internasjonal politikk, EU, Sikkerhetspolitikk, Forsvarspolitikk, Menneskerettigheter, Naturrett
Bilde av Konstantinos Chilidis Chilidis, Konstantinos Seniorrådgiver +47 22858834 +47 41336649 +47-41336649 konstantinos.chilidis@sv.uio.no EU, Utlysninger, Ekstern finansiering, Forskningsstøtte
Bilde av Thor Leif Hårseth Hårseth, Thor Leif Rådgiver +47 94806200 948 06 200 t.l.harseth@sv.uio.no Forskningsfond, Forskningsrådet, Kontrakter, Ekstern finansiering, EU
Bilde av Linda Gulli Gulli, Linda Adviser +47 22859716 linda.gulli@stv.uio.no Research management, Research Communication, EU
Bilde av Linda Gulli Gulli, Linda Rådgiver +47 22859716 linda.gulli@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling, EU
Bilde av Stina Petersen Petersen, Stina Seniorrådgiver +47 22854032 stina.petersen@sosgeo.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Forskningsformidling, Forskningsstøtte
Bilde av Stina Petersen Petersen, Stina Senior Adviser +47 22854032 stina.petersen@sosgeo.uio.no Research support, EU, The Research Council of Norway, External funding, Research Communication, Project management
Bilde av Martin Moland Moland, Martin Stipendiat martin.moland@arena.uio.no Offentlig opinion, EU
Bilde av Hilde Spjelkavik Kveseth Kveseth, Hilde Spjelkavik Rådgiver +47 22854803 +47 99275009 +47-99275009 h.s.kveseth@sai.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Forskpro, Personvern, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Cristin
Bilde av Hilde Spjelkavik Kveseth Kveseth, Hilde Spjelkavik Adviser +47 22854803 +47 99275009 +47-99275009 h.s.kveseth@sai.uio.no EU, Norwegian Research Council, research administration, funding