Søk


Viser treff 41–56 av 56 for «Stein Bråten»

2017-01-21-moene.pdf - ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

sement? DNB-sjef Rune Bjerke bedyrer i Finansavisen at han elsker stein og vann. Tirsdag kan du få 1500 kr om du bruker dieselbil i Oslo Aftenposten sender...

Protokoll fra Instituttstyremøtet 28. august 2002 - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

– til saman 10 månader Vedtak : Instituttstyret innvilgar søknaden frå Stein Bråten om undervisningsfri frå og med 1. januar 2003 til og med 31. oktober...

Protokoll fra fagstyremøte for sosiologi - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

innvilge søknaden fra professor Stein Bråten om kr. 110000,- til delvis støtte til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med internasjonalt...

170121moene.pdf - ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

sement? DNB-sjef Rune Bjerke bedyrer i Finansavisen at han elsker stein og vann. Tirsdag kan du få 1500 kr om du bruker dieselbil i Oslo Aftenposten sender...

sos4001-forslag-19-02-2017.docx - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

: Dissecting the Social , Cambridge University Press (side 34-66). Bråten, Stein L. (2011). Intersubjective participation: Virtual other movements in infants and...

samf_7_13.pdf - Økonomisk institutt

L D E L S E Bistand og korrupsjon – Hvorfor det er nødvendig med en ny bistandsstrategi Stein Hansen 34 av arild angelsen • REdakTøRER Torberg Falch...

vedlegg-8.pdf - Økonomisk institutt

- five empirical essays on the economics of education» Prof. Uta Schönberg, University College London, Prof. Torberg Falch, NTNU, Prof. Steinar Strøm...

vedlegg-5c.pdf - Økonomisk institutt

til fire mrd. i året. Dagens Næringsliv [Avis] 2013-04-11 Harstad, Bård Gjul. Lønner seg å la oljen ligge. Morgenbladet [Avis] 2013 Holden, Steinar...

arsrapport2013_utenvedlegg.pdf - Økonomisk institutt

populærvitenskapelige bidrag/mediebidrag er gitt i vedlegg 5C. Ansatte har blant annet deltatt i følgende offentlige utvalg: Tariffnemnda (Steinar Holden), The Lancet...

arsrapport2012.pdf - Økonomisk institutt

høstsemesteret, ble holdt av sjefsøkonom i LO, Stein Reegard. Formidling og kunnskapsutveksling De strategiske mål for instituttets formidling og...

fen_cv.pdf - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

”Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom.” I I. Frønes og T.S. Wetlesen, red., Dialog, selv og samfunn. Festskrift til Stein...

aarsplan-sai-2002.pdf - Sosialantropologisk institutt

Solerød (ISS) Tore Hansen (ISV) Thomas Sandvik (ISS) Studieprogram organisert utenfor fakultetet Bachelor i IKT og samfunn Ingar Roggen (ISS) Stein Bråten...

Arsrapport2004.pdf - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

2004 omfattet i 2004 følgende tilbud: • Professor Stein Bråten (ISS): Førspråklig dialoganalyse (mai 2004) • Professor II Trond Petersen (UC Berkeley...

aarsrapport1999.pdf - Sosialantropologisk institutt

Årsrapport 1999 Sosialantropologisk institutt ÅRSRAPPORT 1999 Vedtatt av styret ved Sosialantropologisk institutt den 15.06.00 Det samfunnsvitenskapel

2011 UiOrapportStudiemiljø.pdf - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Hvem ivaretar studentene, endelig endelig versjon[1]-1 Hvem ivaretar studentene? Prosjektforum UiO 26. mai 2011 Lars-Martin Berglund, Runa Hekland Bor

ukeplanV10.xlsx - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

, Åsmund Birkelund, Gunn E. Brekke, Idun Brochmann, Grete Bråten, Stein Bugge, Lars Enerstvedt, Regi T Engelstad, Fredrik Fangen, Katrine Fekjær, Silje N...