Søk


Viser treff 1–20 av 20 for «Stein Bråten»

Stein Bråten - Department of Sociology and Human Geography

Stein Bråten Professor emeritus Norwegian version of this page Email s.l.braten@sosgeo.uio.no Room 432 Username Log in Visiting address Harriet...

Kjell Arne Brekke - Department of Economics

, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy . ISSN 0360-5442. 134, p. 984–990. doi: 10.1016/j.energy...
Treff fra uio.no

Publications - Norwegian High-Throughput Sequencing Centre (NSC)

Tone Schou Wetlesen - Department of Sociology and Human Geography

perspectives as developed in the works of Glen Elder, Erik H. Erikson and Stein Bråten have inspired my work in addition to Anthony Giddens’ theory on agency and...

Ivar Frønes - Department of Sociology and Human Geography

theories of dialogue, self and society: Redefining socialization and the acquisition of meaning in light of the intersubjective matrix. In Bråten, Stein (Eds...

Unni Johns - Department of Psychology

intervju med Colwyn Trevarthen og Stein Bråten. Johns, Unni Tanum (2008). Å bruke tiden - hva betyr egentlig det? Tid og relasjon i et intersubjektivt...

The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech - Department of Sociology and Human Geography

care? What are the steps from infant imitation and simulation of body movements to simulation of mind in conversation partners? Stein Bråten is founder...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny Stein Bråten Cambridge University Press 2006 ISBN/ISSN: 0521029899 The concept of...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction Stein Bråten Cambridge: Cambridge University...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction - Department of Sociology and Human Geography

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction Stein Bråten Cambridge: Cambridge University...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny - Department of Sociology and Human Geography

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny Stein Bråten Cambridge: Cambridge University Press 2006 ISBN/ISSN: 0521029899 The concept...

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Perspectives of Musical Embodiment - Psykologisk institutt

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Perspectives of Musical Embodiment Welcome to open guest lectures by Prof. Em. Stein Bråten...

A Norwegian prospective study of preterm mother-infant interactions at 6 and 18 months and the impact of maternal mental health problems, pregnancy and birth complications - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

and birth complications Aud R. Misund, Stein Bråten , Per Nerdrum, Are Hugo Pripp and Trond H. Diseth have detected a correspondence between early...

On Being Moved: From mirror neurons to empathy - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

On Being Moved: From mirror neurons to empathy Stein Bråten (red), (Medforfattere: Se sammendrag) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing...

On Being Moved: From mirror neurons to empathy - Department of Sociology and Human Geography

On Being Moved: From mirror neurons to empathy Stein Bråten (ed) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2007 ISBN/ISSN: 978 90 272...

The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

? Stein Bråten is founder and chair of the Theory Forum network with some of the world’s leading infancy, primate and brain researchers who have contributed...

avhandling-m_haugvik-logo.pdf - Psykologisk institutt

Tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) En kvalitativ undersøkelse av TIB med barn som opplever vanskelige familieforhold Marianne Haugvik Tids

sos4001-pensumforslag-2019-05-03.pdf - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

thought of George Herbert Mead, American Journal of Sociology, Vol. 71: 535-544. UT: Bråten, Stein L. (1998). Samspill som rasjonelt (sam)spill og bytte, i...

sos4001_pensum2018-09-03.pdf - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Mead, American Journal of Sociology, Vol. 71: 535-544. Bråten, Stein L. (1998). Samspill som rasjonelt (sam)spill og bytte, i Bråten: Kommunikasjon og...

sos4001-forslag-20-03-2017.docx - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

(1966). Sociological Implications of the thought of George Herbert Mead, American Journal of Sociology , Vol. 71: 535-544. Bråten, Stein L. (1998...

Memo-11-2001.pdf - Department of Economics

classification: C32, J51, J52, P11, P17, P52. ∗Thanks to Anders Forslund, Steinar Holden, Kåre Johansen, Olav Magnussen, Stein Regård and Torger Stokke for...