English version of this page

Sandra Lien Reksnes

Konsulent - Bilagslønnede
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, 4. etg., 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1084 Blindern, 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Student)