Video- og lydopptak fra forelesninger og arrangementer

2018. 2. mars - Evelin Lindner: "On Dignity and Humiliation
  Video


2018. 28. februar - Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene 
  Video og informasjon


2017. august - november - Eilert Sundt 200 års jubileum  
Videostreaming and recordings of lectures - videoer fra jubileumsdagen 13. september - Informasjon


 

2017. 6-9. september - ECPR - European Consortium for Political Research - General Conference 2017 -
Videos 


2017. 19. juni  - Workshop on Inequality and Welfare StatesGIWeS is organizing a NORFACE WSF (Welfare State Futures) thematic workshop on inequality and welfare states.   
Videos - Information


2017. 1. mars - Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene 
  Video


2017. 5. januar - Vilhelm Aubert forelesningen 2017: Professor Michèle Lamont, Harvard University: "Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel"

Video 1. Introduction - 2.(7:00) Lecture  - 3.(1:08) Questions/comments


Viten på lørdag: "Alkohol - er det så farlig"

Hvordan har alkoholvanene i Norge utviklet seg i løpet av en generasjon? Når blir det et problem? Må det være et enten/ eller for den som er i ferd med å utvikle et alkoholproblem? Foredragsholder: Fanny Duckert.
Video


2016. 20. oktober - Eilert Sundt-forelesningen: Professor Gastón Gordillo, University of British Colombia: "The forests destroyed by Bulldozers: An Affective Geometry of the Argentine Soy Boom."


Vdeo 
- Informasjon


2016. 13. oktober - OSIRIS launch seminar 

Research impact – new frontiers and new approaches


Video
Informasjon
 


2016. 13. september- ARENA-forelesningen 2016: Utenriksminister Børge Brende: Frihet og ansvar i Europa


Video  
Informasjon
 


2016. 10. mars - Statsminister Erna Solberg taler på Aktualitetsuka - Det Grønne skiftet: "Norge 2020"

 
Video og medieopptak  
 


2016. 3. mars - Evelin G. Lindner: From Humiliation, Vengeance, and Genocide to Reconciliation: Experiences from Rwanda


Video  


 

24. november. 2015. På flukt: Professor Paul Collier, University of Oxford. "How migration is changing our world"


2015. 12. mai Vilhelm Aubert forelesningen: Professor Cass Sunstein, Harvard University: "Fifty Shades of Manipulation"

Eilert Sundts Hus, Auditorium 1  På NRK/Kunnskapskanalen (tekstet)


201525. april - UiO-festivalen: 5 miniforedrag om byens grønne utvikling

Framtidens by trenger helt nye løsninger. Her gir forskerne deg innsikt i sitt fagfelt på 15 minutter.

Video


2015. 8. april - "Den hemmelige organisasjon: Møte med Pellegruppa"

 Sverre Kokkin i samtale med professor Willy Pedersen

Video på NRK Kunnskapskanalen


"Energy Access in the Developing World"

Professor Catherine Wolfram, University of California - Berkeley 8. april 2015.  
Medieopptak 
Informasjon 

 


 

Evelin G. Lindner-forelesningen: "Hva har kultur- og samfunnspsykologi med verdighet å gjøre?" 

11. februar 2015.
Video  
Informasjon


Eilert Sundt-forelesningen 2014: Professor Joseph Stiglitz, Columbia University: "Social sustainability and global governance"

 3. okt. 2014.
Video
Informasjon


Panelsamtale - utstillingen «Ja, vi elsker frihet» på Historisk museum

22. mai 2014 - Rektor Ole Petter Ottersen, professor Thomas Hylland Eriksen,
fotograf Marcel Leliënhof, forfatter Hugo Lauritz Jenssen og leder av Hells Angels i Norge; Rune Olsgaard

Video


Jubileumsseminar for professor Øyvind Østerud

Jubilanten i samtale med professor Hallvard Viker. 8. april 2014 i Det norske Videnskaps-Akademi
Video


Sentralbanksjef Øystein Olsens  årstale til studentene 2014

 5. april 2014.
Video på NRK Kunnskapskanalen


Professor Willy Pedersen diskuterer snus med studentene Anders og Bente

Stadig færre norske ungdommer røyker. Men snuserne blir flere. Det mener professor Willy Pedersen er gledelige nyheter..

Video


Professor Karen O'Brien om løsningen på klimakrisen

Karen O'Brien, hovedforfatter av en av  rapportene til FNs klimapanels, er optimist. For det er vi som samfunn som sitter med nøkkelen til å gjøre endringene som trengs.

Video


 EU og det norske paradoks

ARENA arrangerte boklansering og debatt om boken "Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union" på Litteraturhuset mandag 17. mars 2014.

Last ned lydfil

ARENA-forelesningen 2014 Jubileumsårerene 1814 - 1989 - 1994 - 2014
Europaminister, Vidar Helgesen,

                                               
 4. mars. Auditorium 1 
Møteleder: Professor og senterleder Erik Oddvar Eriksen,
ARENA. Åpning ved UiOs rektor Ole Petter Ottersen

Last ned lydfil

Åpen dag - for elever i videregående skole, 13. mars 2014

"Et antropologisk blikk på sløvhet, juks og fanteri i norske mediers fremstilling av verden"
Førsteamanuensis Thorgeir Kolshus, Sosialantropologisk institutt 
Medieopptak 

"Byer i sør"
Førsteamanuensis David Jordhus-Lier, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
Medieopptak

"Befolkningseksplosjonen i Oslo: Hva slags by får vi?"
Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Medieopptak 

"Drikke, rulle og hooke opp: Russetida i et sosiologisk perspektiv"
Professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
Mediopptak


Evelin G. Lindner forelesningen 2014: "Verdighet eller ydmykelse"

22. januar 2014 - Auditorium 3,  Harald Schjelderups hus  

Video


 


50 års jubileumsfilmen (1963-2013) for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Om fakultetets utvikling - og med forskere fra Ragnar Frisch til Henry Valen og Berit Ås - fra Vilhelm Aubert til Siri Gullestad og Jürgen Habermas. Produsert av Kunnskapskanalen, UniMedia, UiO i samarbeid med fakultetet.
Se video på NRK nett-tv

 


Vilhelm Aubert Lecture 2013  "Human Suffering and Humanitarian Response"
Professor Craig Calhoun, Director of the London School of Economics and Political Scienc

18. oktober 2013, Auditorium1, Sophus Bugg Video


Vilhelm Auberts minneforelesning 2013: "Struggling over the Mode of Incorporation: The Backlash against Multiculturalism in Europe"
Professor Jeffrey Alexander, Yale University

   15. mai 2013  Eilert Sundts hus, auditorium 1Video - Informasjon


Aktualitetssymposiet 2013: "Klimakrisen - et problem uten løsning?

Møteleder: Ida Dokk Smith, stipendiat
Forsker Bjørn Hallvard Samset, CICERO
Diplomat Harald Dovland, leder for FNs klimasekretariat
Kari-Anne Isaksen, Spire
Professor Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap

  Medieopptak


Sentralbanksjef Øystein Olsen:  Årstale til studentene 2013

  20. februar 2013.
  Se Årstalen


HumanDHS  lecture 2013 : "Dignity or Humiliation:  Norway and the Concept of likeverd
Evelin G. Lindner, the founder of Human Dignity and Humiliation Studies 

23. januar 2013.
Video and information 


Eilert Sundt lecture 2012: "Waiting for Gaia"
Professor Bruno Latour, Sciences Po Paris, Introduction by dean Fanny Duckert

1. november 2012.  
Se video
Informasjon 


The 1814-lectures: "Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism"
Professor Jan-Werner Müller, Princeton University. Introduction by rektor Ole Petter Ottersen and professor Ola Mestad

 22. oktober 2012.  
Se video
Informasjon


Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2012:  "The Future of Capitalism"
Professor Michael Mann, University of California at Los Angeles - Panel discussion on "The Sources of Social Power", Vol IV: "Globalization"

 31. july 2012. 
Se video
Informasjon
   


ARENA lecture  2012: "Challenges to Cosmopolitanism in Contemporary Europe"
Professor Seyla Benhabib, Yale University

 2. mai 2012.
Se video på  NRK "Kunnskapskanalen" 


Aktualitetssymposiet  2012: "Demokratiet si framtid: Folkestyret i endring - utgått på dato?"
Utenriksminister Jonas Gahr Støre: "Krisen i Europa: Utfordringer for demokratiet"

 30. mars 2012. 
Se video


2012 HumanDHS lecture: "Dignity or Humiliation: Humiliation and Terrorism"
By the founder of Human Dignity and Humiliation Studies; Evelin G. Lindner

 25. januar 2012.  
See video and  information


Eilert Sundt lecture 2011: "Does the Welfare State Do What it Promises to Do?" Professor Kees van Kersbergen,  Aarhus University, Introduction by dean Knut Heidar

  7. november 2011, Auditorium 1. 
Se video
Informasjon   


From the conference EEA-ESEM 2011 "Opportunities for Publishing in International Journals in Economics – A guide for scholars on how to get your work published"

28. september 2011.
Se video


Annual Lecture on Mind in Nature 2011: "The machine , the ghost and the limits of understanding; Newton´s contribution to the study of mind" Professor Noam Chomsky, Massachusetts Institute of Technology, Introduction by professor Olav Gjelsvik

  5. september 2011, Sophus Lies auditorium  
Informasjon 
Se video
 


UiO 200-års jubileumsarrangement: "Samtaler om demokrati og åpenhet"
Tidligere statsminister Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik i dialog med Martin Kolberg og NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen

 2. sept. 2011.
Se video


Vilhelm Aubert lecture 2011: "The Future of Social Democracy"
Professor emeritus Anthony Giddens. Introduction by professor Ragnvald Kalleberg

17. juni 2010.
Se video 


* International research seminar: "Governing the Global Economy"

 19. mai 2011   The Norwegian Academy of Science and Letters

        Videos

  

 "Lunch with Bernt":
"The Rise of the Asia-Pacific and the Role of Creative Middle Power Diplomacy"

Chairperson: professor Bernt Hagtvet
Kevin Rudd, Australia Foreign Minister
The Rise of the Asia-Pacific andthe Role of Creative Middle Power Diplomacy

 19. mai 2011.

Last ned lydfil

 "Frokost med Bernt": "Forsvarspolitiske dilemmaer"

Møterleder: professor Bernt Hagtvet
Forsvarsminister Grete Faremo, professor Janne Haaland Matlary
5. mai 2011.
Se video

HumanDHS lecture 2011: "Dignity or Humiliation: The World at a Crossroad"
By the founder of Human Dignity and Humiliation Studies; Evelin G. Lindner

12. januar 2011.
Video og informasjon


MILEN forelesningen 2010: "Norsk og utenlandsk klimapolitikk"
Statsminister Jens Stoltenberg

16. november 2010.
Se video  


"Frokost med Bernt": " Stortinget - Ingen makt i denne sal?"

Møterleder: professor Bernt Hagtvet
Del 1- Politisk rådgiver Morten Søberg
Del 2- Professor Hanne Marthe Narud (1958-2012)
Del 3- Professor Trond Nordby
Del 4- Partleder Erna Solberg
Del 5- Stortingsrep. Martin Kolberg
Del 6- Spørsmål og kommentarer
Del 7- Avsluttningsreplikker

 7 oktober 2010.
Se video


"Frokost med Bernt": "Forsvaret som et sikkerhetspolitisk instrument"

 Møterleder: professor Bernt Hagtvet
 Del 1- Forsvarsjef Harald Sunde
 Del 2- Professor Janne Haaland Matlary
 Del 3- Spørsmål og kommentarer

  21 oktober 2010. 
Videoopptak del 1   del 2   del 3


Norsk sosiologisk kanon - De fem første tekstene. Professor emeritus Nils Christie: "Fangevoktere i konsentrasjonsleire". Introduksjon ved professor Willy Pedersen

18. mai 2010.
Se video    


Vilhelm Aubert lecture 2010: "Does Secularization Lead to Moral Decline? Some empirically based reflections"
Professor Hans Joas, University of Erfurt, University of Chicago. Introduction by professor Ragnvald Kalleberg

  5. mai 2010.
Se video
Informasjon  
     


Eilert Sundt lecture 2009: "The Death of Responsibility: An Ethnographic Critique of  Neoliberal Governance"
Professor Michael Herzfeld, Harvard University , Introduction by dean Knut Heidar

12. nov. 2009.
Se video     


Beretninger om opphold i krigsfangeleire under den 2. verdenskrig
Professor Bernt Hagtvet i samtale med Bernt H. Lund og Thomas Christian Wyller (1922-2012)

 September 2009. 
Se video


HumanDHS lecture 2009: "Dignity or Humiliation: The World at a Crossroad"

The founder of Human Dignity and Humiliationstudies: Evelin G. Lindner. Lecture as a part of  "Anvendt sosialpsykologi" PSYC3203 

14. januar 2009.  
Video and information


"Frokost med Bernt": "Mennesker jeg møtte"
Gunnar Sønsteby (1918 - 2012)

24. april 2008.
Se video


Eilert Sundt-forelesningen 2002: Professor Thomas J. Scheff, University of California - Santa Barbara: "Emotions and Politics"

   24. okt. 2002.
Se video  
Informasjon


Evelin G. Lindner: "Humiliation and Coping in War"
Recordings from Somalia 

Recorded by the founder of Human Dignity and Humiliationstudies: Evelin G. Lindner   

Videorecording 1998, videoediting 2000  
Video and information


"Dostojevskij og vår tid" - "Dostojevskij og Tolstoj"
Foredrag med tidligere professor Geir Kjetsaa (1937-2008

 Lydopptak fra 1999 og 2000


Studentspillet - Ferske hjerner

 1991 Opplysningsfilm produsert av UiO (fra 16mm filmopptak).
Se video


Fakultetet var tidlig ute med TV-teknikk!

TV-tjenesten Eilert Sundts hus 
Film fra tidlig 70-tallet om TV-tjenesten


Kåseri: "Oskar Jæger"
Ragnar Frisch (1895 - 1973) Fikk første Nobelpris utdelt i økonomi, i 1969

             28. april 1960, ved avdukning av en byste av Oskar Jæger

                        

                                   Lydopptak og lenker til informasjon

 

Publisert 11. mars 2015 11:05 - Sist endret 15. mai 2018 09:41