Egen-installasjon av programmer

For å installere programmer selv, må man være administrator på maskinen. Du kan få midlertidig administratorstatus ved å kontakte IT-avdelingen. Sjekk først om programmet allerede finnes i SCCM, da kan man installere selv uten å være administrator

Når du har blitt administrator på egen maskin, så må du først logge deg ut og inn igjen.

Når man laster ned filer, så havner de på ditt hjemmeområde, under M:\pc\Downloads. Det kan være lurt å flytte disse til egen harddisk, f.eks. under C:\Temp

Flytt fra M: til C:

 

For å starte installasjonen, så må du høyreklikke på filen og velge "Run as Administrator"

Run as administrator

 

Installasjonen skal nå forløpe som normalt

Feilmeldingen Invalid drive M:\

Invalid drive M:

 

Av og til får man feilmeldingen "Invalid Drive M:\". Dette skjer fordi installasjonsprogrammet prøver å legge en fil på brukerens skrivebord. På kontormaskiner på UiO er skrivebordet satt til M:\pc\desktop. Når man eleverer rettighetene til et program, så bruker det et annet sett med rettigheter, som gir en feil når man prøver å skrive til M:\

Løsningen er tungvint, men vi må starte et kommandovindu med eleverte rettigheter, montere opp M: på nytt med de eleverte rettighetene og kjøre installasjonsprogrammet innenfra kommandovinduet.

Først søker vi fram kommandovinduet, CMD, fra søkefeltet over startknappen:

1.: Søk etter cmd på søkefeltet

2.: Høyreklikk på ikonet for cmd.exe og velg "Run as administrator".

I kommandovinduet skriver du:

net use M: \\hjemme\brukernavn

Erstatt brukernavn med ditt eget brukernavn

Monter opp nettverksdisken M: mot \\hjemme

Man skal da få opp  "The command completed successfully."

Deretter skal man i kommandovinduet manøvrere seg til der hvor man la installasjonsfilen og starte den:

Vi la filen på C:\temp, så vi skriver

cd \temp

og deretter skriver vi navnet på installasjonprogrammet, husk å bytt ut install_program.exe med navnet på ditt installasjonsprogram og trykk enter:

Kjør installasjonsprogram fra kommandovinduet

 

 

 

 

Publisert 11. apr. 2016 14:20 - Sist endret 11. apr. 2016 14:20