jakobasg

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskningsinsteresser

  • Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold
  • Mikroperspektiv på innovasjon
  • Forholdet mellom innovasjon og kreativitet
  • Kreativitetstriggere i innovasjonsprosesser
  • Kreativitet og innovasjonspolicy

PhD-prosjekt

PhD-prosjekt har tittelen "Creativity and innovation in constraining situations"

I forskningsprosjektet mitt er jeg mest interessert i hvordan organisasjoner (både ledelse og ansatte som arbeider med innovasjon eller FoU) reagerer på ulike typer begrensninger og hvordan det påvirker innovasjonsarbeidet. Med andre ord vil jeg vite mer om hvorfor bedrifter skaper innovasjon selv om de opplever begrensninger, og hvilken rolle kreativitet spiller i denne prosessen.

Les mer om prosjektet på TIKs engelske presentasjon av Jakoba S. Gonzalez.

Emneord: Kreativitet, Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold, Innovasjonsprosesser, Innovasjon
Publisert 20. juni 2014 10:42 - Sist endret 13. nov. 2015 15:24