TIK-styret

Styret er øvste organ ved TIK og ansvarleg for drifta i henhold til senteret sine vedtekter og innanfor vedtekne rammer og retningslinjer.

Styret har 9 medlemmer som vert valde for 4 år om gongen. Dette gjeld ikkje dei to studentrepresentantane og representanten for dei mellombels vitskapleg tilsette som vert valde for eitt år av gongen. To av styremedlemmene er ikkje tilsette ved UiO. Administrativ leiar er sekretær for styret.

Møteplan 2017

Det er fire styremøter pr. år, som finn stad på dagtid frå kl 14 til 16.

Stad: Møterom 551, 5. etg. Eilert Sundt Hus, Blindern

Her finn du møteplan, sakskart og protokollar for 2017.

Styremedlemmer

Periode: 01.01.2015 - 31.12.2018

 

Navn: Verv E-post: Vara
Ingjerd Hoëm Styreleiar, Instituttleiar SAI  ingjerd.hoemATsai.uio.no

Tanja Storsul

tanja.storsulATmedia.uio.no

Jon Vatnaland

Nestleiar i styret

Ekstern rep

jon.vatnalandATstatkraft.com

Statkraft development AS

Indra Øverland

indra.overlandATnupi.no

NUPI

Nils Damm Christophersen

IFI (MN)

Fakultet sin rep. (SV)
 

nilschATifi.uio.no

 

Antje Klitkou Ekstern rep.

Antje.klitkouATnifu.no

NIFU

Ådne Cappelen

adne.cappelenATssb.no

SSB

Magnus Gulbrandsen Vitskapleg rep. TIK

magnus.gulbrandsenATtik.uio.no

Olav Wicken

olav.wickenATtik.uio.no

Marie Byskov Lindberg, stipendiat

Vitskapleg rep. TIK
 


m.b.lindbergATtik.uio.no

 

Henrik Schwabe

henrik.schwabeATtik.uio.no

Lene Angelskår Administrativ rep.

lene.angelskarATtik.uio.no

 

Katherine Tracy Coughlin Studentrep.

kathertcATstudent.sv.uio.no

Anne Waldemarsen

annwalATstudent.sv.uio.no

Jørgen Tresse  Studentrep. jorgetreATstudent.sv.uio.no

 Martin Sandtrøen

martiosaATstudent.sv.uio.no

  

Kontakt

Frode Løvik