InterESST Alumni

InterESST Alumni er en forening for tidligere og nåværende studenter tilknyttet det internasjonale ESST- og TIK-programmet. 

Gjennom medlemskap i foreningen kan du opprettholde kontakten med gamle klassekamerater og dra fordel av tilgang til et stort, internasjonalt nettverk av ressurssterke personer som jobber innenfor en rekke disipliner. Foreningen ble grunnlagt 15. januar 1996, og er med det den eldste alumniforeningen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 8. okt. 2010 11:08 - Sist endret 7. mars 2017 14:09