Energirevolusjonen

Kilde: Colourbox

Det kreves nye teknologiske løsninger for å skape et bærekraftig samfunn.

Transformasjonen

Verdens energitilgang er inne i en transformasjon: man ønsker å gå fra en energiproduksjon basert på fossile til fornybare kilder. Dette er en oppgave som krever nye teknologiske løsninger. Hva kreves av teknisk utvikling, politiske tiltak, holdninger i samfunnet og industrielle omstillinger for at de nye teknologiene blir utviklet, introdusert og tatt i bruk i stort omfang? Dette er temaet for forskning om fornybar kraft og klimautfordringene ved TIK.

Seminarserie om Energirevolusjonen

I løpet av høsten 2014 og våren 2015 har TIK-senteret gjennomført en seminarrekke om hvordan vi kan forstå, analysere og tenke omkring en av vår tids største utfordringer; den pågående energirevolusjonen der nye energikilder, teknologier og bruk er i rask endring, med store implikasjoner for næringsliv og politikk. Vi spurte: Hvordan kan vi forstå og analysere det som skjer? Hva har nye retninger i samfunnsforskning og innovasjonsstudier å tilby diskusjonen? Hvordan kan denne kunnskapen bidra til strategiske og politiske valg?

Publikasjoner

Hanson, J. (2017). Established industries as foundations for emerging technological innovation systems: The case of solar photovoltaics in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions.

Normann, H. E., & Hanson, J. (2017). The role of domestic markets in international technological innovation systems. Industry and Innovation, 1-23.

Normann, H. E. (2017). Policy networks in energy transitions: The cases of carbon capture and storage and offshore wind in Norway. Technological Forecasting and Social Change, 118, 80-93.

Nykamp, H. (2016). A transition to green buildings in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions.

Normann, H. E. (2016). Politics in energy system transformation: Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway. Thesis submitted for PhD, University of Oslo, TIK Centre for Technology, Innovation and Culture.

Normann, H. E. (2015). The role of politics in sustainable transitions: The rise and decline of offshore wind in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions, 15, 180-93.

Andersen, A. D. (2014). No transition without transmission: HVDC electricity infrastructure as an enabler for renewable energy? Environmental Innovation and Societal Transitions, 13, 75-95.

Gjefsen, Mads Dahl (2013). Carbon Cultures: Technology Planning for Energy and Climate in the US and EU. Science & Technology Studies. ISSN 2243-4690. 26(3), s. 63- 81.
 
Gjefsen, Mads Dahl (2013). Limits to prediction: Europeanizing technology in an expert forum. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. 1(1).

Hanson, J. (2013). Dynamics of Innovation Systems for Renewable Energy Technology: The Role of Post-introduction Improvements. PhD thesis, University of Oslo.

Hanson, J., Kasa, S., & Wicken, O. (2011). Energirikdommens paradokser: innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Oslo: Universitetsforlaget.