Vi forsker på: Energi som kunnskapsøkonomi

Kilde: Statoil

Oljen har gjort Norge til et land med høy velferd, men det er ikke selvsagt at dette skjer.

En moderne kunnskapsøkonomi

Elektrisiteten og oljen har gjort Norge til et land med høy velferd. Det er ikke selvsagt at dette skjer. De fleste oljeland har vansker med å skape en langsiktig og god samfunnsutvikling. Norge er unntaket som har lykkes med å utvikle ny kunnskap, nye teknologier og en omfattende kunnskapsintensiv industri knyttet til oljevirksomheten. Det har gjort oljesektoren til en avansert kunnskapsøkonomi. Hvordan har dette skjedd og hvordan har det formet utvikling av norsk økonomi og politikk? Dette er tema for forskningen om energi som kunnskapsøkonomi ved TIK

Publikasjoner

Building a skilled national offshore oil industry - The Norwegian experience

I denne rapporten, skrevet på oppdrag for NHO, tar Helge Ryggvik for seg utviklingen i den norske oljeindustrien. Å bygge industri, opprettholde velferdsstaten, oppstarten av oljefondet og utviklingen av en streng sikkerhetskultur er bare noen av temaene forfatteren er innom.

 

 

 

Rik på natur - innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi

Rik på natur, Wicken & Hanson (2008)

Rik på natur - Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi er en bok redigert av Wicken og Hanson i 2008. I boken diskuterer forfatterne teorier og litteratur om forholdet mellom ressurser og velstandsutvikling. Boka påviser med konkrete eksempler hvordan komplekse innovasjonsprosesser legger grunnlag for dynamisk endring i ressursbasert næring.

 

 

The Norwegian Oil Experience - Helge Ryggvik

Er Norge et land til etterfølgelse når det kommer til hvordan utvinne olje og ta vare på nasjonale naturressurser? I denne artikkelen, som har blitt oversatt til flere språk, tar Helge Ryggvik for seg hvordan Norges forvaltning av petroleumsressursene har blitt til.

 

 

 

Artikler og avhandlinger:

 • Andersen, A.D. and Wicken, O. (forthcoming). “Low-carbon infrastructures and systems of innovation. No transition without transmission?”. Invited and submitted to Environmental Innovation and Sustainable Transitions.
   
 • Andersen, A. D. and Johnson, Björn (2014). "Monocausalism versus systems approach to development – The possibility of natural resource-based development". Forthcoming in Institutions and Economies, Vol 6 (2), July.
   
 • Andersen, A.D. (2013). “A functions approach to Innovation System building in the ‘South’ – the evolution of the sugarcane and biofuel industry in Brazil”. Presented at 11th Globelics International Conference - Entrepreneurship, innovation policy and development in an era of increased globalisation, Ankara, Turkey.
   
 • Andersen, A.D. and Wicken, O. (2013). “Innovation dynamics in natural-resource based industries: Where the geese don’t fly”. Presented at 11th Globelics International Conference - Entrepreneurship, innovation policy and development in an era of increased globalisation, Ankara, Turkey.
   
 • Andersen, A.D. (2013). "Transforming renewable energy innovation systems in the South: Recent diversification of Brazilian Biofuel innovation system”. Presented at 4th International Conference on Sustainability Transitions, Zurich, Switzerland.
   
 • Andersen, A.D. (2012). ”Towards a new approach to natural resources and development: the role of learning, innovation and linkage dynamics”, Int. J. Technological Learning, Innovation and Development, Vol. 5, No. 3, pp.291–324.
   
 • The dynamics of resource-based economic development: evidence from Australia and Norway (2012), i denne artikkelen beskriver Olav Wicken og australske Simon Wille hvordan Australia og Norge har klart å bygge en sterk velferdsstat og etablert en solid kunnskapsøkonomi ut av en rik tilgang på naturressurser.
   
 • DoktorgradsavhandlingJens Hanson

  Tittel: 
  "Dynamics of innovation systems for renewable energy technology - The role of post-introduction improvement."
   
 • DoktorgradsavhandlingAllan Dahl Andersen

  Tittel: 
  "Innovation systems and natural resources - the case of sugarcane in Brazil"

 • Doktorgradsavhandling - Helge Ryggvik

  Tittel: 
  "Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale og det internasjonale. En studie av selskapsstruktur og internasjonalisering."