Vi forsker på

TIK utforsker produksjon og formidling av kunnskap - bredt forstått som utviklingen av og samspillet mellom vitenskap og teknologi, nyskaping og innovasjon - ved tverrfaglige koplinger mellom samfunnsvitenskapene og humanistiske fag.

Senteret har spisskompetanse innen forsknings- og innovasjonsstudier og samfunnsvitenskapelige studier av vitenskap og teknologi. Forskere på TIK har vært involvert i de tverrfakultære satsningene KULTRANS og MILEN, og er samlokalisert med satsningen UiO:Energi.