Aktuelle saker

Les flere nyheter på de engelske sidene

Publisert 3. mai 2017 11:22

Kristin Asdal og Bård Hobæk fortalte om sitt bokprosjekt om blåhvalen og Stortinget i norsk historie som del av møteserien Havsnakk på kaikanten.

Publisert 3. mai 2017 11:02

Hilde Reinertsen modererte samtalen "Kampen om havrommet" mellom leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg og SV-politiker Trygve Knag Fylkesnes i møteserien Havsnakk på kaikanten.

Publisert 2. mars 2017 11:15

Forskningsrådet viser svak forståelse av forskningens rolle, skriver Kristin Asdal i Dagens Næringsliv.

Publisert 27. jan. 2017 09:38

Innenfor LittleTools-prosjektet kan du finne interessante, morsomme og aktuelle ideer til masteroppgaver om vitenskap, politikk, økonomi, miljø - med utgangspunkt i hav, fisk og oppdrett.

Publisert 8. juni 2016 14:53
Publisert 8. juni 2016 14:36

Plutselig ønsker hele det politiske Norge å erobre "havrommet". Hvilken betydning kan det få at klima- og miljøministeren ikke er med på ferden?

Publisert 21. apr. 2016 11:04

Kristin Asdal har skrevet essay i Klassekampen om å forstå politikk som en bestemt form for arbeid.