Deltakere i Vitenskap, teknologi og kultur (VTK)

Navn Telefon E-post Emneord
Sissel Myklebust +47-22841620 sissel.myklebust@tik.uio.no
Kristin Asdal Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Göran Sundqvist
Helge Ryggvik Forsker +47-22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Økonomisk historie, Energipolitikk, Helse Miljø og Sikkerhet, Vitenskaps- og teknologistudier, Risiko, Kunnskapsøkonomi, Kunnskapsoverføring
Hilde Reinertsen Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Tone Druglitrø Førsteamanuensis +47-22841627 94986339 (mob) +47 949 86 339 tone.druglitro@tik.uio.no Aktør-Nettverksteori, Vitenskaps- og teknologistudier, Vitenskaps- og teknologihistorie
Sylvia Irene Lysgård Stipendiat +47-22841656 s.i.lysgard@tik.uio.no Energipolitikk, Teknologiutvikling, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Stefanie Jenssen
Tina Talleraas Student tina.talleraas@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Susanne Bauer Førsteamanuensis +47-22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Irene Øvstebø Tvedten Stipendiat i.o.tvedten@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bård Hobæk Stipendiat bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Tone Huse Postdoktor +47-22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier