Deltakere i Vitenskap, teknologi og kultur (VTK)

Navn Telefon E-post Emneord
Sissel Myklebust +47-22841620 sissel.myklebust@tik.uio.no
Sylvia Irene Lysgård Stipendiat +47-22841656 s.i.lysgard@tik.uio.no Teknologiutvikling, Vitenskaps- og teknologistudier, Energipolitikk, Kunnskapsoverføring
Helge Ryggvik Forsker +47-22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Stefanie Jenssen
Irene Øvstebø Tvedten Stipendiat +47-22841607 i.o.tvedten@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Tina Naomi Sugahara Talleraas Student t.n.s.talleraas@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Göran Sundqvist
Tone Druglitrø Førsteamanuensis +47-22841627 94986339 (mob) +47 949 86 339 tone.druglitro@tik.uio.no Aktør-Nettverksteori, Vitenskaps- og teknologihistorie, Vitenskaps- og teknologistudier
Kristin Asdal Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Hilde Reinertsen Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Susanne Bauer Professor +47-22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Bård Hobæk Stipendiat bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Tone Huse Postdoktor +47-22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier