Deltakere i Vitenskap, teknologi og kultur (VTK)

Navn Telefon E-post Emneord
Sissel Myklebust +47-22841620 sissel.myklebust@tik.uio.no
Sylvia Irene Lysgård Stipendiat +47-22841656 s.i.lysgard@tik.uio.no Teknologiutvikling, Vitenskaps- og teknologistudier, Energipolitikk, Kunnskapsoverføring
Helge Ryggvik Forsker +47-22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Stefanie Jenssen
Irene Øvstebø Tvedten Stipendiat i.o.tvedten@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Tina Talleraas Student tina.talleraas@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Göran Sundqvist
Tone Druglitrø Førsteamanuensis +47-22841627 94986339 (mob) +47 949 86 339 tone.druglitro@tik.uio.no Aktør-Nettverksteori, Vitenskaps- og teknologihistorie, Vitenskaps- og teknologistudier
Kristin Asdal Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Forskningspolitikk, Vitenskap og politikk, Aktør-Nettverksteori, Klimaendringer, Vitenskaps- og teknologistudier, Ekspertise, Kunnskapsøkonomi, Naturens politikk, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk
Hilde Reinertsen Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Energi, Historie, Dokumentanalyse, Evaluering, Vitenskaps- og teknologistudier, Bioøkonomi, Kunnskapsoverføring, Fiskeoppdrett, Bistand, Forskningspolitikk
Susanne Bauer Førsteamanuensis +47-22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Bård Hobæk Stipendiat bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Tone Huse Postdoktor +47-22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier