English version of this page

Midtveisseminar: Drivere for økt søknadsaktivitet og deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020

Hva får forskere til å søke midler fra EU?

Profilbilde av Simen Gangnæs Enger

Simen Gangnæs Enger

Foto: UiO

Som verdens største internasjonale forsknings- og innovasjonsprogram skal Horisont 2020 være et virkemiddel for å løse de store samfunnsutfordringene og bygge opp Europas evner til å bære frem innovative løsninger. Vi vet at det politiske presset for å delta er stort i mange Europeiske land. Derimot vet vi svært lite om hva som er driverne og eventuelle hindringer bak deltakelsen. Like lite vet vi om effekten av de finansielle og politiske virkemidlene satt til å fremme dette.


Simen Gangnæs Enger er ph.d.-kandidat ved TIK og jobber som rådgiver i forskningsavdelingen i KD. Hans prosjekt er finansiert av KD og Forskningsrådets offentlig-ph.d.-ordning. Seminaret er Engers midtveisevaluering.

Opponenter: Eric Iversen, NIFU og Aris Kaloudis, NTNU

Publisert 6. mars 2017 11:15 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08