Forskningsarrangementer - Side 2

Tid og sted: 9. mars 2017 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

M.A. ESST Håkon Endresen Normann will defend his thesis Politics in energy system transformation: Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway.

Tid og sted: 9. mars 2017 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

M.A. ESST Håkon Endresen Normann ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Politics in energy system transformation: Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway.

Tid og sted: 8. mars 2017 14:30 - 15:45, Eiler Sundt Building, room 551 (5th floor)

Florian Kern from SPRU will give a talk about the issue of the “protective space” for niche innovations. During his talk he’ll draw on 6 low carbon innovation case studies from the UK and Netherlands.

Tid og sted: 3. feb. 2017 12:15 - 13:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Maria Fernanda Olarte-Sierra's trial lecture for the temporary position as Associate Professor in Science and Technology Studies "Research Methods in Science and Technology Studies (STS): Current state and future Developments".

Tid og sted: 3. feb. 2017 12:15 - 13:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Maria Fernanda Olarte-Sierra si prøveforelesing for vikariat som førsteamanuensis (STS) ved TIK: "Research Methods in Science and Technology Studies (STS): Current state and future developments"

Tid og sted: 2. feb. 2017 12:15 - 13:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Tone Druglitrø si prøveforelesing for vikariat som førsteamanuensis (STS) ved TIK: "Research Methods in Science and Technology Studies (STS): Current state and future Developments"

Tid og sted: 2. feb. 2017 12:15 - 13:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Tone Druglitrø's trial lecture for the temporary position as Associate Professor in Science and Technology Studies "Research methods in Science and Technology Studies (STS): Current state and future Developments" 

Tid og sted: 1. feb. 2017 12:15 - 13:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Martina Schlünder's trial lecture for the temporary position as Associate Professor in Science and Technology Studies "Research methods in Science and Technology Studies (STS): Current state and future Developments" 

Tid og sted: 1. feb. 2017 12:15 - 13:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Martina Schlünder si prøveforelesing for vikariat som førsteamanuensis (STS) ved TIK: "Research Methods in Science and Technology Studies (STS): Current state and future Developments"

Profilbilde av Helena Nynäs
Tid og sted: 23. jan. 2017 13:00 - 15:00, Rom 551, TIK-senteret, Eilert Sundths hus, Blindern

Om tre norske fosser; mellom skrekk og gru, skjønnhet og bruk

Photo of Helena Nynäs
Tid og sted: 23. jan. 2017 13:00 - 15:00, Eilert Sundt's Building, 5th floor, Room 551

Three Norwegian waterfalls between horror, beauty and use

Photo of Erlend Osland Simensen
Tid og sted: 12. jan. 2017 13:00 - 15:00, Eilert Sundt's Building, 5th floor, Room 551

Norway's poor innovation rankings is usually explained by the high presence of oil and gas companies in the industry structure. Nevertheless, the Norwegian petroleum industry is regarded highly innovative - this contradiction seem to be the result of a different way of organising innovation processes compared to other industries.

Photo of Erlend Osland Simensen
Tid og sted: 12. jan. 2017 13:00 - 15:00, Eilert Sundt's Building, 5th floor, Room 551

Norway's poor innovation rankings is usually explained by the high presence of oil and gas companies in the industry structure. Nevertheless, the Norwegian petroleum industry is regarded highly innovative - this contradiction seem to be the result of a different way of organising innovation processes compared to other industries.

Profilbilde av Erlend Osland Simensen
Tid og sted: 12. jan. 2017 13:00 - 15:00, Rom 551, TIK-senteret, Eilert Sundths hus, Blindern

Norsk industri har tradisjonelt svak posisjon i ulike innovasjonsrankinger, ofte forklart gjennom sterkt fokus på olje- og gasselskaper i den norske industristrukturen. På den andre siden er norsk petroleumsindustri ansett for å være svært innovativ. Svaret kan ligge i måten innovasjon organiseres i ulike sektorer.

Photo of Tuukka Mäkitie
Tid og sted: 20. des. 2016 10:00 - 12:00, Eilert Sundt's Building, 5th floor, Room 551

The sustainability transition: How can emerging industries draw on varied resources of established industries?

Profilbilde av Tuukka Mäkitie
Tid og sted: 20. des. 2016 10:00 - 12:00, Rom 551, TIK-senteret, Eilert Sundths hus, Blindern

Om overgangen til bærekraftig energi: Hvordan kan nye industrier dra nytte av ressurser fra etablerte industrier?

Tid og sted: 6. des. 2016 13:00 - 14:30, Eilert Sundts Hus, meeting room 450

Thomas Lemke visits the Little Tools Project for a seminar on new materialism in social and political theory, discussing Jane Bennett's vitalist notion of 'enchanted materialism'.

Tid og sted: 6. des. 2016 13:00 - 14:30, Eilert Sundts Hus, meeting room 450

Thomas Lemke visits the Little Tools Project for a seminar on new materialism in social and political theory, discussing Jane Bennett's vitalist notion of 'enchanted materialism'.

Tid og sted: 6. des. 2016 13:00 - 14:30, Eilert Sundts Hus, meeting room 450

Thomas Lemke visits the Little Tools Project for a seminar on new materialism in social and political theory, discussing Jane Bennett's vitalist notion of 'enchanted materialism'.

Tid og sted: 5. des. 2016 14:00 - 16:00, TIK, Eilert Sundt Hus, UiO, room 830

On the occasion of the new book, Humans, animals and biopolitics: the more-than-human condition, the Little Tools Project organizes the workshop "Versions of biopolitics/Versions of Foucault".

Tid og sted: 5. des. 2016 14:00 - 16:00, TIK, Eilert Sundt Hus, UiO, room 529

On the occasion of the new book, Humans, animals and biopolitics: the more-than-human condition, the Little Tools Project organizes the workshop "Versions of biopolitics/Versions of Foucault".

Tid og sted: 5. des. 2016 14:00 - 16:00, Room 830, Eilert Sundt Hus, UiO

On the occasion of the new book, Humans, animals and biopolitics: the more-than-human condition, the Little Tools Project organizes the workshop "Versions of biopolitics/Versions of Foucault".

Tid og sted: 2. des. 2016 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Lic. econ. of Economics and Business Administration Mari Ratinen ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: "Social construction of niche development toward sustainability transitions. Examples from wind energy and photovoltaics"

Tid og sted: 30. nov. 2016 13:15 - 15:00, Room 551, Eilert Sundts building

Seminar with Andrew Stirling.

Tid og sted: 30. nov. 2016 13:15 - 15:00, Room 551, Eilert Sundts building

Seminar With Andrew Stirling.