English version of this page

Aktuelle forskningssaker

Publisert 20. apr. 2018 13:36

Det er nå bred enighet blant forskere: Vi kan ikke stole på at markedskreftene alene styrer utviklingen i en grønnere retning. Politikerne må ta grep, og de må våge å innføre upopulære tiltak.

Publisert 4. apr. 2018 14:34

Norsk oljevirksomhet er kjent for å ha lykkes med å skape en kompetent, konkurransedyktig leverandørindustri. I det siste tiåret har varer og tjenester i oljesektoren vært Norges største eksportprodukt, etter salg av olje og gass.

Publisert 5. mars 2018 12:30

Sosiale medier kan øke lykkefølelsen og styrke din sosiale omgangskrets. Men avhengig av hvem du er kan sosiale medier potensielt også gjøre deg ulykkelig og mer isolert.

Publisert 1. juni 2017 11:20

Beslutningstakere som hevder at oljeboring i Barentshavet er i tråd med beste tilgjengelige kunnskap holder folk for narr, mener forsker.

Publisert 17. feb. 2017 10:56

Erfaring frå olje- og gassnæringa gjev Noreg eit fortrinn i utviklinga av vindkraft til havs. Men næringa har også gjort det vanskeleg å få kontinuitet i havvindprosjekta, ifølgje ein ny doktorgrad.

Publisert 12. jan. 2017 15:13

Sage Journals has published a book review of "Humans, Animals and Biopolitics: The More-than-Human Condition edited by TIKs Kristin Asdal.

Publisert 2. jan. 2017 10:00

TIKs samarbeid med Telenor fortsetter i 2017. En ny fase av prosjektet "Innovation dynamics within a multinational company: A survey-based study of Telenor" er planlagt for kommende år.

OSIRIS logo
Publisert 21. sep. 2016 09:49

Hva skal til for at forskning skal gjøre en forskjell i samfunnet?

Publisert 26. apr. 2016 09:41

Strenge krav til rapportering hos bistandsorganisasjonar kan gjere det vanskelegare å forstå kva som eigentleg føregår ute i prosjekta, ifølgje ein ny doktorgrad. – Eit paradoks, seier forskar Hilde Reinertsen.

Publisert 28. sep. 2015 14:26

Innovasjon har blitt trendy, men er ikke lett å få til. Professor Magnus Gulbrandsen har tre beskjeder til håpefulle innovatorer.

Publisert 15. juni 2015 11:08

Vitenskapelig eksellens og kommersialisering av forskningsresultater har lenge vært to sentrale mål i forskningspolitikken. Hvordan påvirker det forskernes arbeid og identitet? Finnes det en spenning mellom disse to målene?

fabrikk med piper og rør
Publisert 12. mai 2015 13:00

Det råder pessimisme om framtiden til karbonfangst og -lagring både i USA og EU. Dette på tross av fagre løfter om at det var nettopp denne teknologien som skulle redde olje- og gassnæringen.

Publisert 29. apr. 2015 09:42

Forskerne mangler ikke kunnskap om klimaendringene. Men det gjør politikerne.

Publisert 27. jan. 2015 16:05

Rapporter som mangler vesentlig informasjon kan gi et feil bilde av hvordan sykdommer som fugleinfluensa spres. Hvor gode blir da rådene om forebygging og begrensing av smitte?

Publisert 10. des. 2014 13:03

Ved hjelp av moderne teknologi har organisk avfall startet en utvikling fra kostnadskrevende biprodukt til verdifull ressurs. Men hvorfor er det fortsatt kun 3% av avfallet som fullfører reisen og blir til biogass og gjødsel? Kan prosentandelen økes?

Publisert 7. mai 2014 13:00

Ansvaret for kjøkkenhygienen er blitt delegert til ferdigmaten og kjøkkenutstyret, viser forsker Eivind Jacobsen i en fersk doktoravhandling.

Publisert 21. mars 2014 09:48

Mange av NAVs datasystemer styrer de ansattes hverdag på svært rigide måter. Stikk i strid med NAVs mål om muligheten for å utøve skjønn i enkeltsaker.

Publisert 23. sep. 2013 11:40

Vi vet det godt. Det trengs mer fornybar energi. Kull og olje er en viktig årsak til at jorden trues av klimagasser. Men hvordan utvikle en energi som blir så god og så billig at den kan erstatte energikildene vi alt har? Mer presist: Hvilke forhold må ligge til rette for at noen skal være villig til å satse på, investere i og ta i bruk fornybar energi?

Publisert 9. nov. 2012 11:46

Et glemt kapittel i norsk medisinhistorie avdekkes i fersk doktorgrad: Kampen for en storstilt produksjon av norske forsøksdyr.

Publisert 18. okt. 2012 11:54

Hva gjør vi når spørsmålene er for store for alle? Hva gjør vi når vi er så løsrevet fra naturen at vi ikke lenger føler oss ansvarlige for de menneskeskapte forandringene på jorda?