Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

TIK Working Papers

Working papers er vitenskapelige artikler under arbeid.

Innovasjonsbloggen

På TIKs innovasjonsblogg publiseres korte resultater fra og refleksjoner over empiriske og teoretiske sammenhenger fra prosjektene våre.

TIK Talks

TIK Talk 1: TIK in two minutes

Last ned mediefil

TIK Talk 2: De uvurderlige dyrene

Last ned mediefil

#3: Three aspects of innovation

Last ned mediefil