Taran Thune

Associate Professor, TIK, University of Oslo

Academic Interests

My academic interests are innovation processes, innovation collaboration and networks, industrial R&D, knowledge transfer mechanisms and the role of universities in innovation systems.

 

At TIK I work on  a research project on innovation in the life sciences (STILS), focusing on collaboration between public hospitals, biotech industry, universities and public health organizations.

Higher education and employment history

Education: Dr. Oecon, Norwegian School of Management (2006), Master of Philosophy in Comparative and International Education (2000)

Work experience: Research director and reseracher, Nordic Institute for Studies of Innovation, Reserch and Education (2007 -), Senior researcher, Work Research Institute (2006-2007), Research Fellow, Norwegian School of Management (2001-2006).

 

 

Tags: Innovation, Innovation process, Innovation systems

Publications

View all works in Cristin

 • Pershina, Raissa; Soppe, Birthe & Thune, Taran Mari (2017). Bridging two worlds in creative hybrids: The role of emotions, rhetorical devices, and prototyping in product design.
 • Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti & Thune, Taran Mari (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger .
 • Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri; Solberg, Espen & Thune, Taran Mari (2016). The knowledge triangle in policy and institutional practices - the case of Norway .
 • Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri & Thune, Taran Mari (2016). Converging institutional logics and blurring boundaries: how national policies influence roles and relationships between research institutes and universities.
 • Gulbrandsen, Magnus; Hopkins, Michael; Thune, Taran Mari & Valentin, Finn (2016). Hospitals and innovation: Introduction to the special section. Research Policy.  ISSN 0048-7333.  45(8), s 1493- 1498 . doi: 10.1016/j.respol.2016.05.010
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2016). Ikke-akademisk arbeidserfaring: bra for relevans, ikke for kvalitet?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  38(1), s 28- 29
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2015). Samspill i medisinsk innovasjon, I: Kristin Oxley (red.),  Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03395-5.  Kapittel 2, del 2.  s 34 - 38
 • Thune, Taran Mari (2015). Sykehus som innovasjonsarena. Full text in Research Archive
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2015). Universitetenes roller i innovasjon: Kunnskapsstatus, I: Kristin Oxley (red.),  Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03395-5.  Kapittel 2, del 1.  s 26 - 33
 • Thune, Taran Mari & Hanson, Jens (2015). Grønne spirer og brune røtter: Industriell utvikling som en evolusjonær prosess.
 • Thune, Taran Mari (2014). Noder i kunnskapsnettverket: Vitenskapelig ansattes deltagelse i kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid, I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Fokusboks 3.2.  s 134 - 134
 • Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O & Gulbrandsen, Magnus (2014). Forskere deler sin kunnskap. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  37(4), s 4- 5
 • Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O & Gulbrandsen, Magnus (2014). Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren .
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2013). Helseinnovasjon krever samarbeid. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  36(4), s 14-15
 • Piro, Fredrik Niclas; Tømte, Cathrine Edelhard; Rørstad, Kristoffer & Thune, Taran Mari (2013). Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen .
 • Næss, Terje; Thune, Taran Mari; Støren, Liv Anne & Vabø, Agnete (2012). Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid .
 • Spilling, Olav R.; Asheim, Bjørn Terje; Langfeldt, Liv & Thune, Taran Mari (2012). To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen .
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Thune, Taran Mari; Vabø, Agnete; Aamodt, Per Olaf; Kyvik, Svein & Gunnes, Hebe (2012). Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011 .
 • Thune, Taran Mari (2012). Dynamics of cooperation in university – industry partnerships.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluation of PhD education in Norway.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluation of PhD education in Norway: Results and recommendations.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2012). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge. Oppsummering av resultater og anbefalinger.
 • Thune, Taran Mari (2012). Forskerutdanning: tilbud, etterspørsel og utdanningens relevans.
 • Thune, Taran Mari (2012). Høyere utdanningsinstitusjoner - samarbeid og kunnskapsoverføring til nærings- og arbeidsliv.
 • Thune, Taran Mari (2012). Nettverk og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
 • Thune, Taran Mari (2012). Ph.d.-utdanningen i kunnskapssamfunnet.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2012). Dynamics of cooperation in research and innovation partnerships.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2012). Synergies and tensions in innovation in the life sciences.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2012). Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Klitkou, Antje; Ramberg, Inge; Aanstad, Siri & Olsen, Dorothy Sutherland (2012). Produktivt samspill?: Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer .
 • Thune, Taran Mari; Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard & Sörlin, Sverker (2012). PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway .
 • Thune, Taran Mari & Vabø, Agnete (2012). Kvalitet og kritisk masse i doktorgradsutdanningen. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  35(3), s 19- 20
 • Olsen, Dorothy Sutherland & Thune, Taran (2011). Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark – status og videreutvikling .
 • Thune, Taran (2011). I kunnskapstriangelets midte?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  34(4)
 • Thune, Taran Mari (2011). Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge.
 • Thune, Taran Mari (2011). Forskeropplæring mellom akademia og næringslivet.
 • Thune, Taran Mari (2011). Følgeevaluering av regionale forskningsfond.
 • Thune, Taran Mari (2011). Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2011). Produktive samspill? - noen resultater fra en casestudie av forskningssamarbeid.
 • Thune, Taran Mari; Skålholt, Asgeir & Spilling, Olav R. (2011). Coping with economic crises – the role of clusters.
 • Thune, Taran; Olsen, Dorothy Sutherland & Solberg, Espen (2011). Kompetanse for innovasjon: En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler .
 • Vabø, Agnete; Thune, Taran Mari & Kuznetsova, Yuliya (2011). The response of humanities disciplines to an increasing focus on employability: curricular adaptation and new opportunities for practical experience during studies.
 • Bugge, Markus; Eide, Lars; Grünfeld, Leo A. & Thune, Taran Mari (2010). Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). Cross-sector collaboration in Norway: institutionalization through large-scale university-industry interaction?.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). Forskning er lett, innovasjon er vanskelig. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  3, s 12- 13
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). Institutionalized forms of university-industry collaboration: a dynamic process perspective.
 • Gulbrandsen, Magnus & Thune, Taran Mari (2010). University-Industry Collaboration: Towards a Dynamic Process Perspective.
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2010). Centers of excellence as hybrid space.
 • Skålholt, Asgeir; Spilling, Olav R. & Thune, Taran Mari (2010). Norske næringsklynger under finanskrisen: En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører .
 • Sweetman, Rachel Louise & Thune, Taran (2010). An integrative perspective on the value of a bachelors degree: comparisons of students' views, financial returns and policy frames in Norway and England.
 • Thune, Taran Mari (2010). Forskeropplæring mot 2020.
 • Thune, Taran Mari (2010). Grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon: konsepter og koplinger.
 • Thune, Taran Mari (2010). Kompetansedrevet innovasjon.
 • Thune, Taran Mari (2010). Learning, work and innovation.
 • Thune, Taran Mari (2010). Master program in higher education, Advanced methods course.
 • Thune, Taran Mari (2010). Presentasjon av NIFU.
 • Thune, Taran Mari (2010). Presentasjon/møte.
 • Thune, Taran Mari (2010). Produktive samspill? - noen resultater fra en casestudie av forskningssamarbeid.
 • Thune, Taran Mari (2010). Sentre som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. Evner de å oppfylle forventningene om å skape både fremragende forskningsmiljøer og innovasjon?.
 • Thune, Taran Mari; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2010). Governance reforms, organizational change and performance in higher education.
 • Thune, Taran Mari & Gulbrandsen, Magnus (2010). The evolvement of inter-organizational relations: exploring the dynamics of collaboration in university - industry partnerships.
 • Thune, Taran Mari & Pedersen, Trond Einar (2010). Success factors in university – industry collaboration: a comparative case study of collaboration in the engineering field.
 • Brandt, Ellen; Thune, Taran Mari & Ure, Odd Bjørn (2009). Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill .
 • Thune, Taran Mari (2009). Ensom ferd mot forskerkarrieren. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (4)
 • Thune, Taran Mari (2009). Etter- og videreutdanning: i skvis mellom kvalitet og kompetanse?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (2)
 • Thune, Taran Mari (2009). The training of Triple Helix workers: Doctoral students in university-industry-government collaboration.
 • Thune, Taran Mari & Brandt, E (2009). The market for continuing and further education in Norway: Uncertain conditions and stumbling steps?.
 • Thune, Taran Mari; Brandt, Ellen; Kaloudis, Aris & Spilling, Olav R (2009). Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? .
 • Thune, Taran Mari & Olsen, Terje Bruen (2009). Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger: En undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmer .
 • Thune, Taran Mari & Pedersen, Trond Einar (2009). Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og energibransje: Sammenlikning, drøfting og anbefalinger .
 • Brandt, Ellen; Dæhlen, Marianne; hagen, anna; Hertzberg, Dagfinn Morseth; Kaloudis, Aris; Seip, Åsmund Arup; Støren, Liv Anne; Thune, Taran Mari & Vabø, Agnete (2008). Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - en forstudie.
 • Thune, Taran Mari & Waagene, Erica (2008). Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?: En undersøkelse om kravet til kvinnerepresentasjon i bedømmelseskomiteer ved universiteter og høgskoler .
 • Andreassen, Tone Alm; Thune, Taran Mari & Monkerud, Lars Christian (2007). På vei mot en integrert velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen .
 • Enehaug, Heidi & Thune, Taran Mari (2007). Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser .

View all works in Cristin

Published Sep. 15, 2016 10:46 AM - Last modified Sep. 15, 2016 10:53 AM