Jens Hanson

Image of Jens Hanson
Norwegian version of this page
Phone +47-22841635
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Innovation and emergence of new technological innovation systems
 • Climate and technological change
 • Innovation in resource based industries
 • Public policies supporting innovation

Background

Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe
 

Project

Solar energy industry, technology and policy.

The project looks at how a new renewable energy technology emerges by studying the links between social (policy and institutional change) and technological factors (learning and knowledge). In particular Hanson is interested in how public policy for renewable energy is coupled to technological development and learning. Hanson is also interested in how combinations of new and existing knowledge creates foundations for the emergence of new technologies and how this may be linked to societal and technological transitions.

Tags: Innovation systems, Innovation, Energy policy, Renewable energy

Publications

 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production.  ISSN 0959-6526.  177, s 813- 823
 • Hanson, Jens (2017). Established industries as foundations for emerging technological innovation systems: The case of solar photovoltaics in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions.  ISSN 2210-4224. . doi: https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.06.001
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2017). The role of domestic markets in international technological innovation systems. Industry and Innovation.  ISSN 1366-2716. . doi: 10.1080/13662716.2017.1310651 Show summary
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2015). Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  93(2), s 363- 379 . doi: 10.1111/padm.12140 Show summary
 • Hanson, Jens (2011). Innmatingstariffer - marked som læringsarena, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  6.  s 103 - 125
 • Hanson, Jens (2011). Kraftkrevende industri blir fornybar kraftprodusent, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  10.  s 199 - 215
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Politikk for den store transformasjonen, I: Jens Hanson; Sjur Kasa & Olav Wicken (red.),  Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  Kap. 12.  s 233 - 244
 • Hanson, Jens (2008). Fra silisium til solceller - fremveksten av norsk solcelleindustri, I: Olav Wicken & Jens Hanson (red.),  Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0702-2.  3.  s 43 - 58

View all works in Cristin

 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (red.) (2011). Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018348.  265 s.
 • Wicken, Olav & Hanson, Jens (red.) (2008). Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0702-2.  200 s.

View all works in Cristin

 • Hanson, Jens (2017). Lete etter mer olje eller nye muligheter?. NITO-refleks.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens & Andersen, Allan Dahl (2017). Under which conditions established sectors accelerate emerging clean-tech industries. Relatedness in innovation systems perspective.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2017). Med skylappene på. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens (2016). Brune røtter og grønne spirer - kan etablert næingsliv bidra til grønn industriutvikling?.
 • Hanson, Jens (2016). Forskning er bra, men markedet må dra. sysla.no.
 • Hanson, Jens (2016). Grønne spirer og brune røtter: Kan brunt næringsliv bidra til grønn industriutvikling?.
 • Hanson, Jens (2016). Lider norsk oljebransje samme skjebne som Kodak?. sysla.no.
 • Hanson, Jens (2016). Muligheter og barrierer for utvikling og internasjonalisering I solindustrien.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2016). Path creation through branching and transfer or complementary resoures: the role of established industries for new renewable energy technologies.
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Path branching as system building An innovation systems perspective on the interactions between emerging and mature industries.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. TIK WORKING PAPERS on innovation studies. 20161208.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). The role of the home market in international technological innovation systems.
 • Wicken, Olav; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). Vi trenger retning for å lykkes med omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens (2015). From Silicon to Solar Cells – An innovation perspective on the Norwegian solar cell industry.
 • Hanson, Jens (2015). Lost in transition. Sysla.
 • Hanson, Jens (2015). Perspektiver på oppfostring av teknologi.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path interlinkages.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path inter-linkages.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploiting global renewable energy growth. Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploring internationalization and transnational links in technological innovation systems.
 • Thune, Taran Mari & Hanson, Jens (2015). Grønne spirer og brune røtter: Industriell utvikling som en evolusjonær prosess.
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson & Hanson, Jens (2014). -Teknologiskifter skjer ikke av seg selv. Sysla.
 • Hanson, Jens (2013). Dynamics of innovation systems for renewable energy technology: The role of post-introduction improvements.
 • Hanson, Jens (2013). Fra silisium til solindustri - Omstilling i etablert industri.
 • Hanson, Jens (2013). Omstilling til fornybarsamfunnet - hvordan kan nye teknologier bli kostnadseffektive.
 • Hanson, Jens (2013). Regime dynamics and system building – knowledge flows in formation of a technological innovation system for solar photovoltaics in Norway.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2012). Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?.
 • Hanson, Jens (2011). Can markets function as learning arenas? Feed-in tariffs, technological innovation systems and energy transition. Full text in Research Archive.
 • Hanson, Jens (2010). Markets as learning arenas for “new” renewable energy technologies? Feed-in tariffs, learning and the technological innovation system for Solar cells.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008, 30. mai). Et innovativt råvareland.  Ukeavisen Ledelse.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Myten om ressursenes forbannelse. Nytid.  (24)
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Rik på natur. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (4)
 • Hanson, Jens (2006). The establishment of the solar cell industry in Norway : systemic interaction and path dependency.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 3:36 PM - Last modified June 22, 2011 9:14 AM

Projects

Research groups