Veiledning

Alle aktive programstudenter har rett til individuell veiledning i arbeidet med masteroppgaven.

Hvordan får du veileder?

I 2.semester må du søke om veileder via nettskjema. Alle programstudenter har rett på veileder, men søknaden gjør det lettere å finne en passende veileder til deg.

I nettskjemaet fyller du inn foreløpig tema for oppgaven, og dine ideer om metode, litteratur, empri og liknende. Veiledere fordeles av TIK-senteret basert på informasjonen du oppgir i nettskjemaet.

Hvordan fungerer veiledning?

Du og veileder er sammen ansvarlige for å avtale møter og holde oversikt over timebruken. Det finnes ingen fasit på hvor ofte dere skal møtes. Veileder plikter å hjelpe deg i prosessen med å skrive masteroppgave, og du plikter å gjøre ditt beste i arbeidet med oppgaven samt forberede deg til møtene med veileder. Du kan lese mer om rettigheter og plikter i veiledningskontrakten.

Du og veileder skal signere en veiledningskontrakt i to eksemplarer. Ett eksemplar skal leveres til studiekonsulenten. Det er ditt ansvar å laste ned veiledningskontrakten, få den underskrevet, og levere den i ekspedisjonen.

Spesielt for TIK

Du har rett på 45 timers individuell veiledning. Veileders tid til forberedelse og lesing av utkastene dine er inkludert i de 45 timene.

Spesielt for ESST

Du har rett på 30 timers individuell veiledning. Veileders tid til forberedelse og lesing av utkastene dine er inkludert i de 30 timene.

Viktige datoer

ESST

  • Søk om veileder: 1.mars
  • Tildeling av veileder: Mellom 1-mars - 15.april

TIK

  • Søk om veileder: 1.mai
  • Tildeling av veileder: Mellom 1.mai - 15.juni

 

Publisert 16. mars 2016 12:53 - Sist endret 25. apr. 2018 09:42