Karriereintervjuer

Tonje Sommerset leder en enhet i Asylavdelingen i UDI

Guro Glavins arbeid i Fairtrade Norge startet med at hun sendte en åpen søknad. I dag er hun seniorrådgiver og arbeider tett med både næringslivsaktører og internasjonale produsentnettverk

Signe Moland jobber blant annet med sykkelplanlegging i Sweco

Karl Lindberg arbeider blant annet med bistand og sosiale medier på den svenske ambassaden i Albania.

Marte Andresen jobber som konsulent i PwC Consulting.

Elisabeth jobber i Innovasjon Norge.

Andrea er HR-ansvarlig for No Isolation, et gründerselskap som utvikler roboten AV1. AV1 er til for å hjelpe langtidssyke barn og unge.

Hedda Oftung arbeider som praktikant ved FNs Økonomiske Kommisjon for Latin-Amerika og Karibia.

Marit Unstad er privatpraktiserende sosiolog og partner i Lederskap AS.

Ola Ødegård er seniorrådgiver ved Universitetets senter for Informasjonsteknologi(USIT)

Ellen Paulsen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Hilde Harwiss er spesialrådgiver ved nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Oslo universitetssykehus

Jon Solaas

Jon Solaas bekjemper sovesyke i Afrika.

Mari Gjengedal er landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rita Vesteng Lien jobber i avdeling for kommunalteknisk planlegging i Nittedal kommune

Berge jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge

Mamre utvikler analyser knyttet til næringsliv, økonomi og politikk.

Marte Holhjem er ansvarlig for utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis. 

Weierud vurderer økonomiske konsekvenser av budsjettforslag. 

Ingrid Hjort og Frikk Nesje jobber som stipendiatar ved Økonomisk institutt.