Karriereintervjuer

Lise Kristiansen jobber med dataanalyser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging og mye mer i Ipsos Loyalty. 

Melanie Sauter is a PhD researcher at the European University Institute in Florence. She got accepted to the PhD programme before she had finished her Master's thesis.

Assad Nasir jobber som lærer på Mailand videregående skole.

Andreas Saaghus jobber som informasjons- og prosjektrådgiver i Stiftelsen Karibu, en liten organisasjon som har som mål å ‘løfte frem alternative stemmer fra det globale sør’.

Maren Susanna Rullestad jobber som prosjektleder for Amnestys Telemarketing.

Karen Skadsheim Hinna

Karen jobber for Amesto Translations.

Tonje Sommerset leder en enhet i Asylavdelingen i UDI

Guro Glavins arbeid i Fairtrade Norge startet med at hun sendte en åpen søknad. I dag er hun seniorrådgiver og arbeider tett med både næringslivsaktører og internasjonale produsentnettverk

Signe Moland jobber blant annet med sykkelplanlegging i Sweco

Karl Lindberg arbeider blant annet med bistand og sosiale medier på den svenske ambassaden i Albania.

Marte Andresen jobber som konsulent i PwC Consulting.

Elisabeth jobber i Innovasjon Norge.

Andrea jobber med alt HR-relatert i No Isolation.

Hedda Oftung arbeider som praktikant ved FNs Økonomiske Kommisjon for Latin-Amerika og Karibia.

Marit Unstad er privatpraktiserende sosiolog og partner i Lederskap AS.

Ola Ødegård er seniorrådgiver ved Universitetets senter for Informasjonsteknologi(USIT)

Ellen Paulsen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Hilde Harwiss er spesialrådgiver ved nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Oslo universitetssykehus

Jon Solaas

Jon Solaas bekjemper sovesyke i Afrika.

Mari Gjengedal er landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus