Karriereintervjuer

Bjørn Slettan er bachelorstudent i samfunnsøkonomi, og er praktikant ved den norske ambassaden i Vilnius. 

Tobias Kaasa Fossheim fikk én million kroner i stipend fra Norges Forskningsråds pilotordning Studententreprenørskap (Stud-ENT) til å utvikle sitt eget app-selskap.

 

Maren Grevstad Pettersen er rådgiver i DIFI, avdeling for offentlige anskaffelser og jobber med samfunnsansvar og offentlige anskaffelser.

Agnethe Kristiansen er HR-sjef og jobber med mange ulike typer HR-funksjoner i DK Skadesenter.

Nimmo Elmi tar doktorgrad ved Linköpings Universitet.

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Martin Eidissen jobber med oppfølging av medlemmer i Fagforbundet, og spesielt med arbeidslivskriminalitet.

Kaja Sørgaard Hind er nettverksrådgiver i EGN Norge.

Kaja Sørgaard Hind er nettverksrådgiver i EGN Norge.

Samina Carina Ishaq er flyktningkonsulent ved Oppegård kommune (NAV)

Lise Kristiansen jobber med dataanalyser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging og mye mer i Ipsos Loyalty. 

Samina Carina Ishaq er flyktningkonsulent ved Oppegård kommune (NAV)

Jeanette Jansen jobbar i Telenor.

Liv Hauge Norheim jobber med personalledelse, organisasjonsutvikling og administrativ oppfølging i Press - Redd Barna Ungdom.

Lise Kristiansen jobber med dataanalyser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging og mye mer i Ipsos Loyalty. 

Melanie Sauter is a PhD researcher at the European University Institute in Florence. She got accepted to the PhD programme before she had finished her Master's thesis.

Assad Nasir jobber som lærer på Mailand videregående skole.

Andreas Saaghus jobber som informasjons- og prosjektrådgiver i Stiftelsen Karibu, en liten organisasjon som har som mål å ‘løfte frem alternative stemmer fra det globale sør’.

Maren Susanna Rullestad jobber som prosjektleder for Amnestys Telemarketing.

Karen Skadsheim Hinna

Karen jobber for Amesto Translations.