Lyst til å starte din egen bedrift?

Flere tidligere studenter har startet bedrifter hvor de benytter kompetansen sin som samfunnsviter. Har du en ide til en bedrift eller bare er nysgjerrig på innovasjon og entreprenørskap? Les mer om hvilke muligheter som finnes for deg.

Start UiO

Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap. De arrangerer kurs, foredrag, konkurranser og mye mer.

FORNY StudENT

Søk om støtte til din gründeride. Hvert prosjekt kan søke om inntil en million kroner.

Startpakken for gründerspirerer

Få ditt eget AS med startkapital fra Inven2start.

Oslo studentinnovasjon

Lær mer om innovasjon og entreprenørskap, bli kjent med Oslos innovasjonsmiljøer og ha det gøy!

Eksempler på bedrifter startet opp av samfunnsvitere

Studier i entreprenørskap

Karriereintervju