Finn din framtid - fra lesesal til jobb

Bli inspirert og finn ut hvordan du kan bruke din kompetanse som samfunnsviter, både under og etter utdannelsen din.

Hvert semester kan du møte tidligere studenter og arbeidsgivere som forteller om mulighetene for samfunnsvitere i arbeidslivet.

Tema for høsten 2017 var privat sektor med foredragsholdere fra Gambit H+ K, Orkla, Swedbank og Microsoft.

Neste arrangement kommer i mars 2018.

Arrangører

SVSU, EconLink, Arbeidslivsgruppa på sosiologi, ALU-Statsvitenskap, Antropologer i arbeid, Programutvalget på Kulkom, Karrieresenteret og Det samfunnsvitenskaplige fakultet.