Finn din framtid - fra lesesal til jobb

Bli inspirert og finn ut hvordan du kan bruke din kompetanse som samfunnsviter, både under og etter utdannelsen din.

Hvert semester kan du møte tidligere studenter og arbeidsgivere som forteller om mulighetene for samfunnsvitere i arbeidslivet.

Tema for høsten 2017 var privat sektor med foredragsholdere fra Gambit H+ K, Orkla, Swedbank og Microsoft. Les om hvilke råd og tips de gav til studentene her.

Neste arrangement er 21. mars 2018 med tema "Internasjonalt arbeid".

Arrangører

SVSU, EconLink, Arbeidslivsgruppa på sosiologi, ALU-Statsvitenskap, Antropologer i arbeid, Programutvalget på Kulkom, Karrieresenteret og Det samfunnsvitenskaplige fakultet.