Podkast, video og lyd

 • 19. juni 2013

  Professor Michael Herzfeld, Harvard University - The Death of Responsibility: An Ethnographic Critique of  Neoliberal Governance

  More Information

 • 30:34
  9. juni 2016

  Hvordan jobber samfunnsforskere i feltarbeid for å produsere kunnskap? Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå? Vi møter forskere i Alnaprosjektet ved Universitetet i Oslo, som er et forskningsprosjekt som utforsker stedstilhørighet i en drabantby øst i Oslo. Thomas Hylland Eriksen og Anders Høgmoen tar oss med til bydelen Furuset i Oslo. Produsert av InterMedia i samarbeid med Sosialantropologisk institutt, UiO.

 • 106:31
  9. juni 2016

  Påstand til diskusjon: "Kulturrelativisme er ikke nok! Antropologiens ansvar i møte med globale kriser er å ivareta universelle verdier."

  Debattanter: Synnøve Bendixsen (mot), Finn Sivert Nielsen (mot), Cathrine Thorleifsson (for) og R. Elise Johansen (for). Ordstyrer: Ingjerd Hoëm