print logo

Unni Wikan

Bilde av Unni Wikan
English version of this page
Telefon +47-22855729
Mobiltelefon +47-95109825
Faks +47-22854502
Rom 622
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Professor Unni Wikan ble tildelt Fritt Ord-prisen i 2004 for ”sine innsiktsfulle, åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunnet”. Hun har studert sosiologi ved Universitetet i Oslo (1965-66), sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (1967-68) og arabisk ved The American University in Cairo (1968-69). Hun har ikke cand. mag. eller hovedfagseksamen, men gikk rett på doktorgraden.

Wikan har vært gjesteprofessor ved en rekke utenlandske universiteter: Harvard University, USA, Beersheba universitetet, Israel, L´école des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, London School of Economics (LSE),

Hun har utført feltarbeid i Egypt, Oman, Yemen, Indonesia, Bhutan, og Norden. Hennes forskningsfelt spenner vidt og omfatter kulturteori, religion, fattigdom og utvikling, kjønn, helse, emosjon, kommunikasjon, innvandring og integrering, velferd, menneskerettigheter, og ære.

Faglige interesseområder

Tematisk: Kultur, islam, kjønn, ære, innvandring og integrering, utvikling, fattigdom, medisinsk og psykologisk antropologi, rettsantropologi

Regionalt: Midtøsten (Egypt, Oman og Yemen), Indonesia, Bhutan og Norden

Undervisning

SOSANT 1101 Regionl etnografi, fordypningsområde Midtøsten

SOSANT 2710 Ære

SOSANT 2760 Emosjoner i et krysskulturelt perpektiv

SOSANT 4400 Litteraturseminar
 

Unni Wikan – publikasjonsliste

Books in English

1980    Life among the Poor in Cairo.  London: Tavistock. 181 pp

1982    Behind the Veil in Arabia: Women in Oman. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press (pb, 1991, Chicago: Univ. of Chicago Press. 314 pp

1990    Managing Turbulent Hearts: A Balinese Formula for Living.  Chicago: Univ. of Chicago Press. 344 pp

1996    Tomorrow, God Willing: Self-Made Destinies in Cairo. Chicago: University of Chicago Press. 333 pp

2002    Generous Betrayal: Politics of Culture in the New Europe. Chicago: Univiversity of Chicago Press. 293 pp

2008    In Honor of Fadime: Murder and Shame. Chicago: Univ. of Chicago Press. 305 pp

Books in Norwegian

1976    Fattigfolk i Cairo. Oslo: Gyldendal. 187 pp

1983    I morgen, hvis Gud vil: Kvinneliv i Cairos bakgater. Oslo: Universitetsforlaget. 257 pp

1995    Mot en ny norsk underklasse: innvandrere, kultur og integrasjon.  Oslo: Gyldendal. 199 pp

2003    For ærens skyld: Fadime til ettertanke.  Oslo: Universitetsforlaget. 296 pp

2004    Medmennesker: 35 år i Kairos bakgater.  Oslo: Pax.  378 pp

2008    Om ære.  Oslo: Pax. 270 pp

Translations into other languages

1989    Japanese translation of Life among the Poor. Tokyo: Daihatsu

2003    Ære og drab. Copenhagen: Høst & Søn.

2004    En fråga om heder. Stockholm: Ordfront (pb. 2005).

2009    In Honor of Fadime. Cairo: Sutour

2009    Om heder. Göteborg: Daidalus

In press  In Honor of Fadime (Turkey, Portugal, Brazil, Iraqi Kurdistan)

Revised and expanded editions

1995        Fattigfolk i Cairo (with new Foreword). Oslo: Gyldendal.

2005    For ærens skyld. (pb. with new Afterword). Oslo: Universitetsforlaget

Forthcoming: Behind the Veil in Arabia. With new Preface and Afterword. Univ of Chicago Press.

With coauthors

1991    E. Sølvberg, H. A. Kjelsaas & U. Wikan: Menneske og samfunn.  (Textbook in social science for high school). Oslo: Aschehoug.

Articles in academic journals

1975    Hustyrann og kanarifugl - kvinnerollen i to arabiske samfunn.  Tidsskrift for samfunnsforskning, 16:293-334.

1976    Mann blir kvinne - transvestisme i Oman. Tids. f. samfunnsforskning, 17:318-334.

1977    Man becomes Woman: Transexualism in Oman as a Key to Gender Roles. Man12 (2): 304-320.

1977    The Omani Xanith: A Third Gender Role? Man 12 (2): 473-475.

1978    The Omani Xanith. Man 13 (4) :667-71.

1984    Shame and Honour: A Contestable Pair. Man (N.S) 19:635-652.

1985    Comment to Kressel: Comment on Wikan: “Shame and Honour – A Contestable Pair.”Man 23 (1) 167-70.

1985    Living Conditions Among Cairo´s Poor: A View from Below. Middle East Journal, 39 (1):7-36.

1987    Public Grace and Private Fears: Gaiety, Offense and Sorcery in Northern Bali. Ethos 15 (4): 337-365.

1988    Bereavement and Loss in Two Muslim Communities.  Social Science and Medicine, 27 (5): 451-460.

1989    Managing the Heart to Brighten Face and Mind: Emotions in Balinese Morality and Health Care. American Ethnologist 16 (2): 294-312.

1989    Illness from Fright or Soulloss: A North Balinese Culture-Bound Syndrome. Culture,Medicine, and Psychiatry 13:25-50.

1989    Reply to Suryani and Jensen: Comment on Wikan, Culture-Bound Syndromes. Culture, Medicine, and Psychiatry.

1990    Cross-Cultural Features of Women´s Place in Society. Genus XLVI (34): 1-16.

1991    Toward an Experience-Near Anthropology. Cultural Anthropology 6 (3): 285-305.

1992    Beyond the Words: The Power of Resonance.  American Ethnologist 19 (3): 460-482.

1995    The Self in a World of Urgency and Necessity. Ethos 23 (3):  259-285.

1995    Sustainable Development in the Mega-City: Can the Concept be Made Applicable? Current Anthropology 36 (4): 635-655.

1996    The Nun´s Story: Reflections on an Age-Old, Postmodern Dilemma. American Anthropologist 98 (2): 279-289.

1999     Culture: A New Concept of Race. Social Anthropology, 7 (1): 57-64.

2000    Citizenship on Trial: Nadia´s Case. Dædalus (Journal of the American Academy of Arts and Sciences) 129 (4): 55-76.

2001    “My son - a Terrorist?” (He Was Such A Gentle Boy...)  Anthropological Quarterly, 75 (1): 117-127.

2003    Kultur, makt og smerte. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 10, s. 1484.

2005    Ære som kulturelt imperativ. Impuls (tidsskrift for psykologi) 59 (1): 62-65.

2006    Comments to Don Kulick,  ”Theory in Furs: Masochist Anthropology”, Current Anthropology, 47 (6): 947-48.

Articles in edited volumes

1981    The Future of the Family in the Arab Gulf. In The Future of the Arab Gulf and the Strategy of Joint Arab Action, ed. Mustafa al-Najar and Abdullah Al-Ghunaim, 495-510. Kuwait: The Fourth International Symposium of the Centre for Arab Gulf Studies & Journal of Gulf and Arabian Peninsula Studies.

1985    Bruk av straff i ulike kulturer: Et antropologisk perspektiv. Barn og straff, ed. P. E. Mjaavatn, 43-64. NAVF`s Senter for Barneforskning. Rapport nr.6

1989    On the Need to Acknowledge Both Spiritual and Physical Components of Health. In: Proceedings from the Workshop on Religion and Health. Thimphu: UNICEF and Dept. Of Health

1989    Masker. In Kvinnenes Kulturhistorie, ed. K. Vogt & S. Lie. Oslo: Universitetsforlaget.

1990    Kultur og kulturoppfatninger. In Menneske og Samfunn, ed. Sølvberg, Kjelsaas & Wikan, 95-118. Oslo: Aschehoug.

1990    Housing Strategies and Patterns, Among the Cairo Poor. In Housing Africa´s Urban Poor, ed. P. Amis and P. Lloyd, 123-140. Manchester: Manchester Univ. Press.

1991    Könsroller och sexualitet i Islam - en uppgörelse med vanföreställningar. In "Att begå kärlek: Om kroppen, kärleken och sexualiteten i olika kulturer, ” ed. D. Kulick, 46-61, Ottar, no. 2.

1992    Beyond the Words: The Power of Resonance. In Culture and Translation, ed. G. Palsson, 184-209. Oxford: Berg Publishers.

1993    Geraubte Kindheit: Was uns die Armen Kairo lehren. In Kinder: Ethnologische Forshungen in fünf Kontinenten, ed. M-J. van de Loo and M. Reinhart, 212-237. Munich: Trickster Verlag

1994    Local Communities, Aid Ideology, and the Bhutanese State. In State and Locality, ed. M. Masst, T. Eriksen, and J. Helle-Valle, 41-70. Oslo: Norwegian Association for Development Research.

1994    The Life of a City: How Cairo was Created. In Proceedings of the Second Int. Conf. on Urbanism in Islam,, ed.Takeshi Yukawa. Tokyo: Research Project “Urbanism in Islam” and The Middle Eastern Cultural Center in Japan.

1994    Folk - ikke kulturer - kan møtes. In Velferdssamfunnets barn, ed. T. Dallan Evans, I. Frønes & L. Kjølsrød, 125-132. Oslo: Ad Notam.

1996    Fattigdom som opplevelse og livskontekst: innsikt fra deltakende observasjon. In   Vitenskap, enhet og mangfold, ed. O. Wormnæs, 181-202. Oslo: Gyldendal Ad Notam

2000    With Life in One´s Lap: The Story of an Eye/I (or Two). In Narrative and the Cultural Construction of Illness and Healing, ed.  C. Mattingly and L. Garro, 212-236. Berkeley, Univ. of California Press.

2002   Citizenship on Trial: Nadia´s Case. In Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies, ed. R. Shweder, M. Minow, and H. Marcus, 128-144. New York: Russell Sage Foundation

2003   The Case for Citizenship as Social Contract: A Tale of Two Girls. In Globlization, the State, and Violence, ed. J. Friedman, 141-162. New York: AltaMira Press.

2004   Deadly Distrust: Honor Killings and Swedish Multiculturalism. In:  Distrust, ed. R. Hardin, 192-204. New York: Russell Sage.

2007   Passions as Cognitive and Moral Mistakes: The Case of Honour Killings in Europe. In Regulating Emotions: Culture, Social Necessity, and Biological Inheritance, eds. Marie Vandekerckhove et al, pp. 271-290. Oxford: Blackwell.

2007    Rethinking Honor in Regards to Human Rights: An Educational Imperative in Troubled Times. In  Learning in the Global Era: International Perspectives on Globalization and Education, 272-290, ed. M. M. Suárez-Orozco.  Berkeley: Univ. of California Press.

2007   Honour, Truth and Justice. In Social Development, Social Inequalities, and Social Justice,  ed. C. Wainryb, J. G. Smetana, and E. Turiel., 185-208. New York: Lawrence Erlbaum.

2008   Delitti d´onore. La Storia di Fadime. Antropologia, Giustizia, 57-74. Rome: Meltemi.

2008    Das Vermächtnis von Fadime Sahindal.  In Zwangsfreiheiten: Multikulturalität und Feminismus, eds. B. Sauer and S. Strasser,, 131-147. Vienna: Verein für Geschichte und Sozialkunde, Promedia Verlag & Südwind.

2009    Toleransens grenser. In Mangfold eller enfold: 21 stemmer om kultur i vår tid, ed. Trond Giske, 88-104. Oslo: Aschehoug.

2009    Islam og homoseksualitet. In Skapsprengere, ed. Anniken Huitfeldt & Kurt Ole Linn. Oslo: Aschehoug.

Forthcoming: Honour-Based Violence in Modern-Day Europe: Challenges and Prospects. In Fests-chrift to Arthur Kleinman, ed. P. Farmer and V. Das.

Booklets

1991    The Girl Child in Bhutan. Thimphu: UNICEF.

1991    Between Life and Death: Bhutanese Women´s Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Pregnancy and Delivery. Thimphu: UNICEF.

1994    Bhutan: Tordendrakens rike i Himalaya. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

Reprinted articles and chapters

1992        Man Becomes Woman: The Xanith in Oman as a Key to Gender Roles. In Talking About People: Readings in Contemporary Cultural Anthropology. Ed. Haviland and Gordon, Mayfield Publishing Company. (reprint of 1977 art).

1993        The Xanith - A Third Gender Role? In Writing About the World,  ed. Mc.Leod, Spear and Jarvis. Forth Worth: Harcourt Brace (reprint of chapter in Behind the Veil.)

1999    Living Conditions Among Cairo´s Poor - A View from Below. In The Political Economy of the Middle East, ed. T. Niblock and R.J.A. Wilson, Cheltenham: Edward Elgar (reprint of  1985 art.).

2006    Vold i ærens navn. In Underveis, 8-10, Samfunnskunnskap, Ressursperm, ed. Strand & Strand. Oslo: Gyldendal Akademisk (reprint of op. ed. 2005).

2006        Hedersmord i tvärkulturell kontext. In Svall – en opera om hedersmord. Stockholm:  Kungliga Operan (reprint of chapter in 2004 book)

2007        Bruk av straff i ulike kulturer: et antropologisk perspektiv. Barn nr. 3-4:17-34. Trondheim: Norsk senter for barneforskning (reprint of art. from 1985)

2008        Citizenship on Trial: Nadia´s Case. In The Multicultural Family, pp. 121-142, ed. Ann Laquer Estin. (Family, Law and Society Series, editor Micael D. Freeman). Ashgate Publishing

2009     The Visit of an Undutiful Daughter (from Behind the Veil in Arabia). In Arab Society and Culture: A Reader, ed. S. and R. Khalaf. London: Saqi Books

Articles with coauthor

1976    (with Fredrik Barth) Cultural Pluralism in Oman. Journal of Omani Studies, vol.4.

1998    (with Fredrik Barth) The Role of People in Building Peace. In The Jordanian-Palestinian-Israeli Triangle: Smoothing the Way to Peace, ed.  J. Ginat & O. Winckler, 112-118. Sussex: Academic Press   

Articles in non-refereed journals and edited volumes

1976   Fattig barndom. Forskningsnytt nr. 5: 50-56.

1978       Fattig i Cairo. Universitetsforlagets vitenskapelige pressetjeneste, nr.33

1979       Mann blir "kvinne" - tre kjønnsroller i Oman. Universitetsforlagets vitenskapelige pressetjeneste.

1987   Derfor smiler Balineserne til døden. Illustrert vitenskap. Februar: 39-41.

1994   Balinese Bright Faces. In Context, no. 39, Fall 1994, p. 16.

1994   Kulturdimensjonen i integrasjonspolitikk. I Rapport fra Utlendingsdirektoratets Konferanse om Bosetting av flyktninger, 2, mars. Oslo: UDI

1995   Kultur, makt og smerte. Kvinden og Samfundet, no. 1:8-12.

1998   Hvordan inngi respekt og tillit? Erfaringer fra Egypt, Oman og Indonesia. In Kvinnelige medarbeidere i muslimske land - er det mulig? ed. Kari Karamé, 11-16. Oslo:NUPI, publikasjon nr. 238.

2000       Kvinner mellom to kulturer. I P2 Akademiet, 198-211. Oslo: NRK

2001   Individuelle mänskliga rättigheter er viktigare än minoritetspolitik. In Framlingsfientlighet och rasism. Rapport från Nordiska rådets hearing i Västerås, 25. sept. 2000, pp. 23-26.

2002   Burqa - et studium verd. Syn og Segn.

2003   Er menneskerettighetene universelle? Minerva, nr. 1, 32-35.

2005   Hederskulturen vill kontrollera privatlivet och dölja det för insyn. Axess, no. 1, vol. 4, pp. 21-23.

2005   The Honour Culture.

2005   En fråga om heder. Nordisk samverkans konferens mot hedersrelaterat våld. Stockholm: Gender Development Network

2005   Katter. I Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

2007   Honor-Related Violence in Modern-Day Europe: Challenges and Prospects. Anthropology News, (Summary of Douglass Distinguished Lecture), Society for the Anthropology of Europe, Am. Anthr. Assoc.

2007    Honor-Related Violence in Modern-Day Europe: Challenges and Prospects. Anthropology News, vol. 48, no 8, p. 56 (abstract of Douglass Distinguished Lecture for the Society for the Anthropology of Europe, Am. Anthr. Assoc.

2008    En fråga om heder – Om värdekonflikter i det flerkulturella samhället. Våld i välfärdsland. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, pp 38-43.

2008    Tvangsgifte blant muslimer: noen antropologiske perspektiver. Integreringskartet 2008: Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus, pp. 25-31. Oslo: IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Consultancy reports

1990    (with Fredrik Barth) Bhutan Report: Results of a Fact-Finding Mission 1989. Thimphu: UNICEF.

1991    The Girl Child in Bhutan. Thimphu: UNICEF.

1991    Between Life and Death: Bhutanese Women´s Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Pregnancy and Delivery. Thimphu: UNICEF.

1992    Bhutan Power System Master Plan: A Socio-Economic Impact Analysis.Thimphu: Dept. of Trade and Industries and Power.

1992    Når overmakten blir for stor: En forberedende analyse av innvandrerbarns og -unges situasjon for Regjeringens Handlingsplan. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

1994    The World Food Programme in Bhutan: A Preliminary Appraisal. Rome:WFP

2004    Yemen: Assessment of Development Results, 1997-2004. On Gender. New York: UNDP.

Book Reviews

1986    Elizabeth Fernea: Women and the Family in the Middle East.  Man 23(2):384-85.

1991    Serena Nanda: “Neither Man nor Woman: The Hijras of India.” Journal of the History of Sexuality, vol. 1, no. 4:720-22.

1992    Randolph, Richard R., David. M. Schneider, and Mary N. Diaz, eds. Dialectics and Gender: Anthropological Approaches.  Archives of Sexual Behavior, 22 (2):178-181.

1993    Gordon Jensen and Leh Ketut Suryani: The Balinese People: A Reinvestigation of Character. American Anthropologist

1994    Valentine M. Moghadam: Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East. American Ethnologist

1994    Evelyn A. Early: Baladi Women of Cairo: Playing with an Egg and a Stone. American Ethnologist

1996    Diane Singerman: Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo. American Ethnologist

2004    Njål Høstmælingen, red.: Hijab i Norge – Trussel eller menneskerett? Apollon, no. 4, p. 47.

2006    Hege Storhaug: Men størst av alt er friheten: om innvandringens konsekvenser. Morgenbladet.

Op Eds in Scandinavian newspapers

1994   Men hvem er den krenkede part? Dagbladet, 17. sept

1995   Buddhismen: Forskning på solid grunn. Aftenposten, 31. jan

-          Er ”kultur” blitt vår tids rasebegrep?  Aftenposten, 27. febr

-          Når overmakten blir for stor. Dagbladet, 20. mai.

           Krev mer av innvandrerne! VG, 2. okt

1996   Ingen tid å miste. Fædrelandsvennen, 1. febr

-         Kommet for å pendle. Dagbladet, 11. april

-         Om å snakke samme språk. Fædrelandsvennen, 13. april

-         Stilltielsens kunst. Fædrelandsvennen, 11. mai

-         Værskifte i innvandrerdebatten. Fædrelandsvennen, 6. juli.

-         Vårt grunnleggende menneskesyn. Dagbladet, 16. sept

-         Menneskesynet - rommer det jenter? Dagbladet, 17. sept

-         Bare ytringsfrihet? VG, 10. sept

-         Ytringsfrihet og menneskeverd. VG, 24. okt

-         Resultater er mer enn ”realitetsorientering”.  Fædrelandsvennen

-         Å gjøre ondt i godhetens navn. Fædrelandsvennen

1997    Nadia-saken - og debatten som bør følge. VG, 22. des

1998    Om resonans og kultur. Dagbladet, 9. sept

-           Barnerett og statsborgerskap, Dagbladet, 11. nov

2000    Millennium: Tanker ved årets slutt. Dagbladet, 2. jan

-           Kampen mot barneranerne. Aftenposten, 20. mars

-           Gjensyn med Arabia. Dagbladet, 1. okt

2001    Er menneskerettighetene universelle? Adresseavisen, 5. mars

-           Liv og død i islam, Dagbladet, 12. okt

-           Burqa - et studium verd. Dagbladet, 17. nov

2002    For ærens skyld. Aftenposten, 27. jan

-          Zabita w imie honoru. Forum, 18-24 lutego (Polen)

-          Æresdrap og 11. september. Dagbladet, 31. jan

-          Rettergang til ettertanke. Aftenposten, 23. mars

-          Primitiv og naiv? Dagbladet, 9. juni

-          Mange stemmer må slippe til. Aftenposten, 4. august

-          Min sønn - en terrorist? Han var slik en snill gutt.  Morgenbladet, 13-19. sept

2003    Kulturforståelse i Kabul og Norge. Dagbladet, 25. sept.

-          En svært forsinket debatt om en bokhandler fra Kabul. Aftenposten, 30. sept.

2004    Albas tapte ære. Aftenposten, 15. mars

-          Arafat og ordet. Dagbladet, 23. nov

-          Blant muslimer finnes et mangfold. Aftenposten, 3. des

2005    Vold i ærens navn. Aftenposten, 28. mai.

2006    (Karikatur-striden) Sett fra Arabia. Dagbladet, 25. febr

-           Verdikonflikt i dialogens tid. Aftenposten, 27. mai

-           Ærens menneskelige ansikt, Dagbladet, 17. juni

-           Historisk dom i Danmark. Aftenposten, 24. juni

-           Æresdrab. Politiken, 16. juli (Danmark)

-           Når bror dreper søster.  Aftenposten, 4. okt

2007    Islams usynlige seksualitet. Aftenposten, 7. jan

-           En dom til ettertanke. Aftenposten, 10. mars

-           Når kvinner støtes ut. Aftenposten, 17. april

-           Framtid med hedern i behåll. Svenska Dagbladet, 29. april

-           Hasardspill med familiens liv. (Afghanersaken). Aftenposten, 6. juli

-           Søsterdrap for retten.  Aftenposten, 16. nov.

-           For lukkede ører. (Tema: Søsterdrapene). Morgenbladet, 30.nov-6.des.

2008        Da tausheten ble brutt. Aftenposten, 4. juni

2009        Rapport fra Midtøsten. Aftenposten, 24. februar

-           I Ghazalas fotspor. Aftenposten, 18. november

-           Fryktens mange ansikter. Aftenposten, 24. desember

 

Emneord: Identitet, Kulturteori, Kjønn, Integrering, Menneskerettigheter, Ære, Midtøsten, Norden, Indonesia

Publikasjoner

 • Wikan, Unni (2013). Kan revolusjonen reddes? Kampen for frihet og rettferdighet i Egypt.. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 162- 174
 • Wikan, Unni (2011). Fattigdom som opplevelse og livskontekst:Innsikt fra deltakende observasjon, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Kapittel 1, del 2.  s 22 - 44
 • Wikan, Unni (2008). Citizenship on Trial: Nadia´s Case, In Estin Ann Laquer & Micael D Freeman (ed.),  The Multicultural Family.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-2648-0.  Kapittel.  s 121 - 142
 • Wikan, Unni (2008). Das Vermächtnis von Fadime Sahindal, I: Sabine Strasser & Birgit Sauer (red.),  Zwangsfreiheiten: Multikulturalität und Feminismus.  Promedia Verlag.  ISBN 978-3-85371-283-2.  Kapittel.  s 131 - 147
 • Wikan, Unni (2008). Delitti d´onore. La Storia di Fadime, I: Ugo Fabietti (red.),  Antropologia, Giustizia.  Meltemi.  ISBN 9788883536809.  Kapittel.  s 57 - 74
 • Wikan, Unni (2007). Bruk av straff i ulike kulturer : et antropologisk perspektiv. Barn.  ISSN 0800-1669.  (3/4), s 17- 34

Se alle arbeider i Cristin

 • Wikan, Unni (2014). Fadime'nin Onuruna. Paloma.  ISBN 6056462862.  312 s.
 • Wikan, Unni (2012). Resonance. Beyond the Words. University of Chicago Press.  ISBN 978-0-226-92447-2.  368 s.
 • Wikan, Unni (2012). Tomorrow, God Willing. Sphinx Publishing.  ISBN 978-977-6299-62-7.  333 s.
 • Wikan, Unni (2010). Em Honra de Fadime - Assassinato e Humilhação. Editora Unifesp.  ISBN 9788561673215.  335 s.
 • Wikan, Unni (2008). In Honor Of Fadime. University of Chicago Press.  ISBN 978-0-226-89686-1.  314 s.
 • Wikan, Unni (2008). In Honor of Fadime: Murder and Shame. University of Chicago Press.  ISBN 9780226896861.  305 s.
 • Wikan, Unni (2008). Om ære. Pax Forlag.  ISBN 9788253030968.  270 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wikan, Unni (2014). Familie, barn og rett i muslimsk perspektiv.
 • Wikan, Unni (2014). Kittelsens forhold til myter og mytenes universelle karakter.
 • Wikan, Unni (2014). Kittelsens forhold til myter og mytenes universelle karakter. Jubileumsbok, Theodor Kittelsen.
 • Wikan, Unni (2014). Kultur og ukultur. Arbeid med inkludering av barn og unge: Kultur, kjønn og ære..
 • Wikan, Unni (2014). Menneskeliv i et arabisk sultanat: 40 år i Oman (1974-2014).
 • Wikan, Unni (2014). Public Ethnography Workshop.
 • Wikan, Unni (2014). Sakkyndig.
 • Wikan, Unni (2014). Siste nytt fra Egypt.
 • Wikan, Unni (2014). Ære og æresrelatert vold: hva kan vitnebeskyttere lære?.
 • Wikan, Unni (2014). Ære, barn og familie i et krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2014). Ære, liv og helse - antropologiske perspektiv.
 • Wikan, Unni (2014). Ære, omsorg, og individ - et krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2013, 02. desember). – Ikke lett å oppdage æresrelatert vold.  Dagsavisen.
 • Wikan, Unni (2013, 29. januar). Banaz A Love Story - Screening and Conversation. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=khqlNPwVCKo.
 • Wikan, Unni (2013). Bhuthan og buddisme.
 • Wikan, Unni (2013). Challenges to multiculturalism.
 • Wikan, Unni (2013). Comments to Kleinman: Moral Injury etc..
 • Wikan, Unni (2013, 30. august). De ti viktigste debattene.  Morgenbladet.
 • Wikan, Unni (2013). Den arabiske våren.
 • Wikan, Unni (2013, 09. juli). Går mot urolig ramadan i Egypt.  Dagsavisen.
 • Wikan, Unni (2013, 02. februar). Hate Speech - om overgrep mot kvinner i Egypt. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Wikan, Unni (2013). Hederskultur.
 • Wikan, Unni (2013, 29. januar). Innlegg om egyptisk politikk. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Wikan, Unni (2013, 12. august). Innlegg om egyptisk politikk. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Wikan, Unni (2013, 08. juni). Innlegg om egyptisk politikk. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Wikan, Unni (2013, 07. juni). Innlegg om egyptisk politikk. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Wikan, Unni (2013, 05. juni). Innlegg om egyptisk politikk. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Wikan, Unni (2013). Interkulturelle relasjoner.
 • Wikan, Unni (2013). Islam og islamistene i Egypt.
 • Wikan, Unni (2013, 06. juli). Kommentar om egyptisk politikk.  Aftenposten.
 • Wikan, Unni (2013, 04. november). Kommentar om egyptisk politikk. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Wikan, Unni (2013, 04. juli). Kommentar om egyptisk politikk.  Aftenposten.
 • Wikan, Unni (2013). Kulturforståelse i etterforskninger: Verdier, identitet og ære.
 • Wikan, Unni (2013). Kulturforståelse og fenomenet ære.
 • Wikan, Unni (2013, 09. juni). Strammere innvandringspolitikk?. [Radio].  NRK Søndagsavisen.
 • Wikan, Unni (2013). Tør vi si ifra? Barns rettigheter i et flerkulturelt samfunn.
 • Wikan, Unni (2013, 29. juni). Unni Wikan (68) om: Gjestfriheten i alle verdenshjørner slutter aldri å overraske sosialantropologen..  VG.
 • Wikan, Unni (2013). Visning av dokumentaren "Banaz - A love Story".
 • Wikan, Unni (2013). Ære og islam.
 • Wikan, Unni (2013). Ære og vold i nære relasjoner.
 • Wikan, Unni (2013). Ære, helse og emosjoner i et krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2012, 22. august). CNN. [TV].  Amerikansk TV-kanal.
 • Wikan, Unni (2012, 25. juni). Challenges to Multiculturalism: A Conference on Migration, Citizenship, and Free Speech . [Internett].  The New York Review of Books Foundation og Fritt Ord.
 • Wikan, Unni (2012, 28. juni). Concepts of Multiculturalism - Discussion. Q & A - Fritt Ord & NYRB-Conference, Oslo, 2012 (3/3). [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=wB7Cu3Vbo0E.
 • Wikan, Unni (2012, 28. juni). Concepts of Multiculturalism - Part 1/2 - Fritt Ord & NYRB-Conference, Oslo, 2012. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=KtOgwt-V6Vw.
 • Wikan, Unni (2012, 02. februar). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012, 13. september). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012). Den arabiske våren.
 • Wikan, Unni (2012). Den arabiske våren.
 • Wikan, Unni (2012). Egypt mot år 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2012). Konfliktforståelse og konflikthåndtering i interkulturelle relasjoner.
 • Wikan, Unni (2012, 13. september). Kulturnytt. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012). Midtøsten: Mann og kvinne, skam og ære, individ og gruppe.
 • Wikan, Unni (2012, 15. juni). Nyhetskanalen. [Radio].  TV2.
 • Wikan, Unni (2012). Om ære.
 • Wikan, Unni (2012). Rettssikkerhet i et flerkulturelt samfunn.
 • Wikan, Unni (2012). Sorgreaksjoner i andre kulturer.
 • Wikan, Unni (2012, 18. januar). Verdibørsen. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012). Ytringsfrihet og ytringsansvar i det flerkulturelle Norge.
 • Wikan, Unni (2012). Ære i krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2012). Ære og æresrelatert vold.
 • Wikan, Unni (2011, 26. november). En ny giv for Egypt?.  VG.
 • Wikan, Unni (2011). Mubarak ned fra tronen.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Wikan, Unni (2011). Rapport fra innsiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2011, 06. februar). Unni Wikan - In Honor of Fadime. Unni Wikan visited the Ross School to discuss the concept of "honor killings" in the context of her book, "In Honor of Fadime". [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=2Rv1o1JGxmg.
 • Wikan, Unni (2011, 06. februar). Unni Wikan: Modernitet og tradisjon i Egypt og Oman. Foredrag på Litteraturhuset.. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=2lWlYf2bzaY.
 • Wikan, Unni (2011). Vi er så mange her i landet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Wikan, Unni & Barth, Fredrik (2011). Situation of Children in Bhutan.
 • Wikan, Unni (2009). Fryktens mange ansikter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2009). I Ghazalas fotspor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2009). Islam og homoseksualitet, I: Anniken Huitfeldt & Kurt Ole Linn (red.),  Skapsprengere : komme ut av skapet-historier.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-032-3747-8.  Kapittel.  s 230 - 243
 • Wikan, Unni (2009). Rapport fra Midtøsten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2009). Toleransens grenser, I: Trond Giske (red.),  Mangfold eller enfold. 21 stemmer om kultur i vår tid.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203291418.  Kapittel.  s 88 - 104
 • Wikan, Unni (2008). Da tausheten ble brutt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2008, 02. august). Drapene er knyttet til inngrodde tradisjoner.  Bergens Tidende, Bergen.
 • Wikan, Unni (2008). En fråga om heder – Om värdekonflikter i det flerkulturella samhället.
 • Wikan, Unni (2008, 05. januar). Et helt fantastisk reiseliv.  Aftenposten, Oslo.
 • Wikan, Unni (2008). Forord til 18de årgang, I: Sara Michelle Wiik; Kristian Dyrkorn; Ben Christer Pedersen; Aleksander Pytko; Andrea Lorena Rojas Zambrano; Solvor Horrig Helland; Hege Røsto Jensen & Cecilie Bagge (red.),  Betwixt & Between.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90835-11-3.  Forord.  s 1 - 3
 • Wikan, Unni (2008, 05. september). Gudstru.  Dag og Tid, Oslo.
 • Wikan, Unni (2008, 22. juni). Kultur - Hverken Åsne Seierstad eller jeg vil noensinne klare å forstå afghanere fullt ut..  VG, Oslo.
 • Wikan, Unni (2008). Taushetskodeksen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2008). Tvangsekteskap for retten: Integreringskart 2008. Tvangsekteskap-en kunnskapsstatus.
 • Wikan, Unni (2008). Tvangsekteskap kan avverges. "Politiken". København..
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Wikan, Unni & Sira, Per (2007). "Videointervju med Unni Wikan". [Video /  DVD].
 • Wikan, Unni (2007). En dom til ettertanke. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2007). For lukkede ører. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:07 - Sist endret 28. mai. 2013 14:41