Rune Hjalmar Espeland

Stipendiat
Bilde av Rune Hjalmar Espeland
English version of this page
Telefon 22857949
Mobiltelefon 99640585
Rom 645
Brukernavn

Bakgrunn

Utdannelse: MA i sosialantropologi, UiB: 2006

Arbeid: Vitenskapelig assistent, Institutt for sosialantropologi, UiB: 2009, gjesteforsker, CMI/Economic and Social Research Foundation (ESRF): 2008. Seminarleder, Kulturstudier: høsten 2007. Vitenskapelig assistent, Chr. Michelsens Institutt (CMI): 2006 - 2007.

 

Doktorgradsprosjekt

Middlemen at a Corner: Youth, Party Cells and Street-Level Politics in Dar es Salaam, Tanzania
 

Små grønne flagg pynter hustak og gatehjørner over hele Tanzania. Disse flaggene signaliserer tilstedeværelsen regjeringspartiet Chama Cha Mapinduzi (CCM) sine over 300,000 particeller. Rune Hjalmar Espeland stiller spørsmålet: hvorfor samles fortsatt unge urbane tanzanianere under partiflagget? Studien er basert på nesten ett års feltarbeid i en forstad til Dar es Salaam, hvor Espeland fulgte unge mellommenn knyttet til particeller og deltok i hverdagen deres, mens han samtidig studerte lokalpolitikk mer generelt.

Espeland kaller dem mellommenn fordi de er i en politisk, sosial og økonomisk mellomposisjon på viktige skjæringspunkter i storbyen. Analysen i avhandlingen er fokusert på følgende temaer knyttet til mellommenn: urban orden, gatehjørnets sosiale og økonomiske liv og partipolitikk. Espelands hovedargument er at unge mellommenn oppretter stadig nye particeller fordi regjeringspartiet CCM kan tilby en kombinasjon av beskyttelse, sosial status og muligheter som i stor grad er utilgjengelige utenfor systemet. Avhandlingen skiller seg derfor fra andre sosialantropologiske studier som hevder at unge afrikanere har snudd ryggen til partipolitikk og politiske ideologier på grunn av statens manglende evne til å skape gode livsutsiker for deres generasjon. Slik bidrar Espeland til pågående debatter rundt ungdomsarbeidsledighet og politisk deltakelse og den sosialantropologiske forståelsen av urbane mellommenn.

Emneord: Politikk, Multikulturalisme, Ungdommer, Arbeidsledighet, Utvikling, Vold, Konflikt, Afrika, Tanzania, Uganda

Publikasjoner

 • Espeland, Rune Hjalmar (2011). Autochthony, Rumor Dynamics, and Communal Violence in Western Uganda. Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice.  ISSN 0155-977X.  55(3), s 18- 34
 • Espeland, Rune Hjalmar & Petersen, Stina (2010). The Ugandan army and its war in the North. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  37(2), s 193- 215 . doi: 10.1080/08039411003737811
 • Espeland, Rune Hjalmar (2005). Ethniciced Witchcraft Accusations and Violence in Western Uganda, In Johanna Dahlin; Chimen Darbandi; Silje Førland Erdal; Audhild Lindheim Kennedy; Hilde Tanggaard Linderud; Cecilie Nordfeldt; Morten Kjeldseth Pettersen & Johannes Wilm (ed.),  Betwixt and Between. Sosialantropologistudentenes årbok.  Årboksredaksjonen 2005.  ISBN 82-90835-09-4.  Kapittel.  s 97 - 110

Se alle arbeider i Cristin

 • Espeland, Rune Hjalmar (2016). Kultursensitivitet.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2015, 17. november). Hvorfor hilser vi på hverandre? Hva betyr det å hilse?. [Radio].  NRK P1+ Jacobsen.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2015, 21. desember). Ting vi utveksler i jula. [Radio].  NRK P1+ Jacobsen.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2015). Urban party cells after African socialism.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2009, 01. april). Kjemper mot ånder.  Forsvarets forum.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2009). The Uganda Army and the War in the North.
 • Espeland, Rune Hjalmar & Petersen, Stina (2009). Tanzania, I: Sigrun Johnstad & Thorodd Ommundsen (red.),  Arena Afrika: kappløp om makt og ressurser. Fellesrådets Afrikaårbok 2009.  Solidaritet forlag.  ISBN 9788291916255.  Landprofil.  s 243 - 244
 • Espeland, Rune Hjalmar & Petersen, Stina (2009). The Ugandan Army in War and Peace.
 • Espeland, Rune Hjalmar & Petersen, Stina (2009). The Ugandan Army in War and Peace.
 • Espeland, Rune Hjalmar; Strand, Arne; Haarberg, Karstein; Brodkorp, Kine; Haug, Marit & Sletten, Eli Kofoed (2007). Durable Management for Durable Solutions: Organisational Performance Review Norwegian Refugee Council (NRC).
 • Espeland, Rune Hjalmar (2007). When Neighbours Become Killers: Ethnic Conflict and Communal Violence in Western Uganda.
 • Espeland, Rune Hjalmar; Strand, Arne; Haarberg, Karstein; Sørensen, Geir Moe & Skancke, Gunvor (2007). Partnership for a Just World: Organisational Performance Review Norwegian Church Aid (NCA).
 • Espeland, Rune Hjalmar (2006). "Lost Counties": Migration, ethnicity and formalisation of land rights in Western Uganda.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2006). The "Lost Counties": Politics of Land Rights and Belonging in Uganda.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2005). Ethnopolitical Violence in Kibaale, Uganda: Caused by Strategic Elite Manipulation or in the Interest of Local Actors?.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2005). Land Redistribution and Rural Development in Western Uganda.
 • Espeland, Rune Hjalmar (2004). Ethnic Coexistence and Conflict: Land, Migration and Inter-Ethnic Relations in Kibaale District, Uganda.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 14. sep. 2017 09:53