Lena Gross

Stipendiat
Bilde av Lena Gross
English version of this page
Rom 718
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Tematisk: Miljøforvaltning,  Ressursforvaltning, Sosial endring, Maktforhold, Kjønn

Regionalt: Arktis, Subarktis/Nordområdene spesielt Canada, Grønland, Norge

Prosjekt

I mitt PhD-prosjektet Magnifying Inequalities. Tales of land, labour, and belonging in the context of the oil sands industry in Northern Alberta, Canada skal jeg se på hvordan olje/tjære sandindustrien i Alberta, Canada, har påvirket lokalbefolkning. Ledende problemstillinger fokuserer på de lokale fremtoningene av tre globaliseringskriser, miljø - økonomisk- og identitetskrise,som er presentert i «Overheating. The three crises of globalisation» som er ledet av professor T.H. Eriksen. For mer informasjon, ser på engelske websidene.

Samarbeid

Doktorgradsprosjektet mitt er en del av Thomas Hylland Eriksens ledede prosjekt «Overheating. The three crises of globalisation».

 

Personlig Bakgrunn

Jeg har en Magister Artium grad i Sosialantropologi og Nordisk (2010) fra Albert-Ludwigs-Universitet Freiburg, Tyskland. Masteroppgaven min handler om sammenhang mellom maktforhold og personnavn i Nunavut (Canada) og hos Nordsami i Finnmark og Troms.

 

 

 


 

 

 

 

Emneord: Globalisering, Miljø, Makt, Ressursforvaltning, Sosial endring, Canada, Grønland, Norge, Kjønn

Publikasjoner

  • Gross, Lena (2016). (Uncomfortable) Solidarities Doubtable Belongings and Human and Non-human Relations in Alberta’s Tar/Oil Sands Region.
  • Gross, Lena (2016). Black dependency - How the petroleum industry has changed Canada.
  • Gross, Lena (2016). Walking the Line. Balancing research -, community- and personal interests in Canada’s tar sands.
  • Gross, Lena (2015). Spaces of restraints, spaces of freedom. The northern work camps as landscape in the tar/oil sands industry of Alberta.
  • Gross, Lena (2015). Uncomfortable Knowledge. Competing knowledge regimes in a changing environment in Northern Alberta, Canada.
  • Gross, Lena (2015). Working the Sands: Seasonal Time and Changing Expectations in the Albertan Oil/Tar Sands.
  • Gross, Katharina Lena (2012). Opening up the Arctic – literally speakingAn icebreaker between science and activism. Tvergastein : interdisciplinary journal of the environment.  2, s 7- 11

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2012 15:20 - Sist endret 12. juni 2018 11:13

Prosjekter