Harald Beyer Broch

Professor emeritus

Omtale

Broch har gjort feltarbeid i Canada, Indonesia og Norge. For tiden arbeider han særlig med materiale samlet under 15 måneders feltarbeid med kystfiskere i Nordland. Problemstillinger er knyttet til hva det er som skaper livskraftige fiskeribaserte lokalsamfunn, rekruttering til fiskeryrket, sjarken som arbeidsplass og holdninger til og bruk av naturressurser.

Broch håper også å avslutte analysen av et innsamlet materiale om barneidrett med spesielt fokus på aldersbestemt håndball for jenter og gutter.

Et par artikler basert på egent komparativt materiale om jakt, fiske fangst og holdninger til natur og naturforvaltning er også på planleggingsstadiet. 

Faglige interesseområder

Tematisk: Økologisk antropologi (tilpassingsstudier, jakt/fangst, maritime studier, småskalasamfunn), studier av sosialisering, kognitiv antropologi, psykologisk antropologi (skjemateori, narrativanalyse, symboler, meningsdannelse, kjønn), idrett i samfunn. 

Regionalt: Lokalsamfunnsstudier (generelt og komparativt), Nord-Amerika, Skandinavia, Norge og Sydøst-Asia.

Undervisning: Broch underviste i emnene Sosant 2540 Psykologisk antropologi og Sosant 2515 Naturens makt og avmakt.

Emneord: Natur/kultur, Økologisk antropologi, Canada, Kystkultur, Psykologisk antropologi, Barneidrett, Norge, Asia

Publikasjoner

  • Broch, Harald Beyer (2016). "Du må ha troen for å lykkes" : tro og praksis blant nordnorske kystfiskere i det 21. århundre. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  15(1), s 73- 90
  • Broch, Harald Beyer (2014). Sanser i samspill: Glimt fra sjarkfiske i Nord-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 151- 165
  • Broch, Harald Beyer (2013). Monkfish Mysteries. A Narrative Analysis of Place-making and Knowledge Production among North Norwegian Fishermen. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  30(1), s 60- 74 . doi: 10.1080/08003831.2013.768055
  • Broch, Harald Beyer (2013). Social resilience - local responses to changes in social and natural environments. Maritime Studies.  ISSN 1872-7859. . doi: 10.1186/2212-9790-12-6
  • Broch, Harald Beyer (2012). In Times of Change: Cultural Responses to Natural and Social Environment in Nordland, Norway, In Jahn Petter Johnsen; Courtney Carothers; Keith R. Criddle; Catherine P. Chambers; Paula J. Cullenberg; James A. Fall; Amber H. Himes-Cornell; Nicole S. Kimball; Charles R. Menzies & Emilie S. Springer (ed.),  Fishing People of the North; Cultures, Economies, and Management Responding to Change.  Alaska Sea Grant.  ISBN 9781566121712.  Kapittel under bolken."Human-Environment Relationships".  s 11 - 28
  • Broch, Harald Beyer (2011). Comments on the World in Which They Live: A Narrative-Theory Approach to Meaning-Making Among Young Girls on Timpaus Island, Indonesia. Asian Anthropology.  ISSN 1683-478X.  10, s 19- 45
  • Broch, Harald Beyer (2009). Tracks that Matter: On Space, Place and Hare Indian Ethnobiology with special reference to the Marten (Martes americana). Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  26(1), s 77- 95 . doi: 10.1080/08003830902951540
  • Broch, Harald Beyer (2008). Gender and Matinen Dogs. Asian Anthropology.  ISSN 1683-478X.  7, s 57- 77

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 24. mars 2015 12:48