Christian Krohn-Hansen

Bilde av Christian Krohn-Hansen
English version of this page
Telefon +47-22855716
Rom 708
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Krohn-Hansen har i en årrekke arbeidet med det krysskulturelle studiet av politisk liv – og med deler av det spansktalende Amerika, spesielt Den dominikanske republikk. Han har i det siste fullført et arbeid basert på feltarbeid blant dominikanske innvandrere i New York: Boken Making New York Dominican: Small Business, Politics, and Everyday Life (2013) er en studie i internasjonal arbeidsvandring og former for globalisering. (Se under for mer om publikasjoner.) For tiden vier han seg primært til tre oppgaver. For det første holder han på med å starte ny feltarbeidsbasert forskning i den dominikanske hovedstaden Santo Domingo – en undersøkelse av folkelige økonomiske aktiviteter og overlevelsesstrategier, især former for små foretak og handelsvirksomhet. Forskningen vil særlig undersøke effekter av politisk-økonomisk restrukturering og dominikaneres håndteringer av penger, kredittrelasjoner, og gjeld. For det andre fortsetter han å utforske, og skrive om, det antropologiske studiet av former for makt og autoritet, eller av politisk liv. Og for det tredje fortsetter han å være bredt opptatt av historien dels til det karibiske området og dels til karibiske studier.

 

Faglige interesseområder

Tematisk: Makt og vold, sosiale hierarkier, antropologi og historie, politikk, staten, økonomisk liv, globalisering, migrasjon, ideer om rase

Regionalt: Karibiske studier, Latin-Amerika, Den dominikanske republikk, New York

 

Undervisning

Sosant 1200 Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold

Sosant 2220 Makt og autoritet

 

Verv

Han er for tiden Sosialantropologisk institutts nestleder og leder av instituttets doktorgradsprogram, og sitter i styringsgruppen for det tverrfakultære forskningsområdet LEVE. Han er medlem av det internasjonale redaksjonsrådet til tidsskriftet Ethnos, og var fra 2008 til 2012, sammen med Ingjerd Hoem, redaktør av Norsk Antropologisk Tidsskrift. Fra 2007 til 2011 var han medlem av Norges Forskningsråds Publiseringsutvalg for humaniora og samfunnsvitenskap. I årene fra 2000 til 2003 satt han i styret i, og var nestleder av, Norsk Antropologisk Forening.

 

Emneord: Makt, Nasjon og stat, Økonomisk antropologi, Globalisering, Karibiske studier, Den dominikanske republikk

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Bøker
2013 Making New York Dominican: Small Business, Politics, and Everyday Life. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

2009 Political Authoritarianism in the Dominican Republic. New York and London: Palgrave Macmillan.

2005 State Formation: Anthropological Perspectives, co-edited with Knut G. Nustad. London: Pluto Press.

2001 Det vanskelige voldsbegrepet. Politisk liv i Den dominikanske republikk og andre steder. Oslo: Pax Forlag A/S.

 

Utvalgte artikler og bokkapitler
Work in progress "Political Anthropology", International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Second Edition, edited by James D. Wright. Oxford: Elsevier Ltd.

2008 REPRINT / TRANSLATION “La masculinidad y lo político entre los dominicanos: ‘El tigre dominicano’”, in Marit Melhuus and Kristi Anne Stølen (eds.) Machos, putas, santas: El poder del imaginario de género en América Latina, pp.11-133. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. (Spanish translation of “Masculinity and the Political among Dominicans: ‘The Dominican Tiger’”, 1996)

2007 “The Understanding of Migration and the Discourse of Nationalism: Dominicans in New York City”, in Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging, edited by Marianne Lien and Marit Melhuus, pp. 77-102. Oxford: Berghahn Books

2005 “Introduction”, co-authored with Knut Nustad, in State Formation: Anthropological Perspectives, co-edited with Nustad, pp. 3-26. London: Pluto Press

2005 “Negotiated Dictatorship: The Building of the Trujillo State in the Southwestern Dominican Republic”, in State Formation: Anthropological Perspectives, co-edited with Nustad, pp. 96-122. London: Pluto Press

2005 “Dominikanere i New York og forståelsen av migrasjon", Norsk Antropologisk Tidsskrift,16 (2-3): 75-84

2003 “Into Our Time: The Anthropology of Political Life in the Era of Globalization”, Globalisation. Studies in Anthropology, edited by Thomas Hylland Eriksen, pp. 78–98. London: Pluto Press

2002 “Den hegemoniske norske tenkningen om ‘oss’ og ‘de andre’. En lesning av to bøker fra Maktutredningen”, Agora. Journal for Metafysisk Spekulasjon, 20 (3/4): 176–192

2001 "A Tomb for Columbus in Santo Domingo: Political Cosmology, Population, and Racial Frontiers", Social Anthropology, 9 (2):165–192

2000 "Makt og symbolske former: Perspektiver på politikk", forfattet sammen med Halvard Vike, i: Olaf Smedal and Finn Sivert Nielsen (red.) Mellom Himmel og Jord: Tradisjon, Tendenser og Teorier i Sosialantropologien, sidene 307–343. Bergen: Fagbokforlaget

1997 "The Construction of Dominican State Power and Symbolisms of Violence", Ethnos, 62 (3-4): 49–78

1997 "The Anthropology and Ethnography of Political Violence", Review essay, Journal of Peace Research, 34 (2): 233–240

1996 "Masculinity and the Political among Dominicans: 'The Dominican Tiger'", in M. Melhuus and K.A. Stølen (eds.) Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery, pp. 108–133. London: Verso

1995 "Magic, Money and Alterity among Dominicans", Social Anthropology, 3 (2): 129–146

1995 "Resistance vs. Self-Inflicted Bonds vs. Tacit Understandings: Or an Essay on Legitimacy and Political Practice in Light of Bread and Circuses and Weapons of the Weak," Dialectical Anthropology, 20 (1): 71–94

1994 "The Anthropology of Violent Interaction", The Journal of Anthropological Research, 50 (4): 367–381
 

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 15. mai 2018 09:46