Personer - Side 2

Søk etter ansatte og studenter

Personer 26 - 50 av 56
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Thorgeir Kolshus Kolshus, Thorgeir Førsteamanuensis 22854246 99550231 thorgeir.kolshus@sai.uio.no Politikk, Religion, Ritualer, Utvikling, Stillehavet, Vanuatu, India
Bilde av Christian Krohn-Hansen Krohn-Hansen, Christian Professor +47-22855716 christian.krohn-hansen@sai.uio.no Makt, Nasjon og stat, Økonomisk antropologi, Globalisering, Karibiske studier, Den dominikanske republikk
Bilde av Vito Laterza Laterza, Vito Postdoktor +47-22854994 vito.laterza@sai.uio.no arbeid, fagforening, Politisk økonomi, bærekraftig utvikling, sosial mobilisering, politisk mobilisering, Sør-Afrika, det sørlige Afrika
Bilde av Marianne Elisabeth Lien Lien, Marianne Elisabeth Professor +47 22 85 57 33 +47 932 08 395 m.e.lien@sai.uio.no Forbruk, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia
Bilde av Sara Alejandra Manzanares Monter Manzanares Monter, Sara Alejandra Stipendiat s.a.m.monter@sai.uio.no Slektskap, Reproduksjon, Personhood, Politikk, Makt, Kjønn, Urbefolkninger, Mexico, Latin-Amerika
Bilde av Keir James Cecil Martin Martin, Keir James Cecil Førsteamanuensis +47-22856603 k.j.c.martin@sai.uio.no Papua New Guinea, Global økonomi, Sosial lagdeling, Hierarkiske samfunnsstrukturer, Klasse, Gaveteori
Bilde av Samira Damaris Marty Marty, Samira Damaris Stipendiat 22845970 s.d.marty@sai.uio.no
Bilde av Marit Melhuus Melhuus, Marit Professor +47-22856543 marit.melhuus@sai.uio.no Økonomisk antropologi, Komparasjon, Moral, Slektskap, Sosial endring, Rettsantropologi, Bioteknologi, Latin-Amerika, Norden
Bilde av Nefissa Naguib Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 +4791710778 nefissan@sai.uio.no Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil
Bilde av Anita Nordeide Nordeide, Anita Stipendiat 90825564 anita.nordeide@sai.uio.no Natur, naturforvaltning, materialitet, menneske–dyr-relasjoner, Norden, Norge
Bilde av Knut Gunnar Nustad Nustad, Knut Gunnar Instituttleder +47-22858431 (+47) 924 303 65 k.g.nustad@sai.uio.no Økologisk antropologi, Politikk, Nasjon og stat, Makt, Afrika, Sør-Afrika
Okwaro, Ferdinand Moyi Postdoktor f.m.okwaro@sai.uio.no
Bilde av Robert Pijpers Pijpers, Robert Stipendiat +47 2255188 r.j.pijpers@sai.uio.no Verdier, Makt, Politikk, Afrika, Sierra Leone
Bilde av Theodoros Rakopoulos Rakopoulos, Theodoros Førsteamanuensis +47-22855875 +47 93026562 theodoros.rakopoulos@sai.uio.no Økonomisk antropologi, politisk antropologi, mafia/antimafia, arbeid, solidaritet, mat, aktivisme, stillhet og prat, likhet, nøysomhet
Bilde av Jon Henrik Ziegler Remme Remme, Jon Henrik Ziegler Førsteamanuensis 22 85 91 08 91155660 j.h.remme@sai.uio.no Ritualer, Religion og ritualer, kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer, Personhood, Symboler
Bilde av Nina Rundgren Rundgren, Nina Kontorsjef +47-22856527 +47-40202799 nina.rundgren@sai.uio.no Personalledelse, Økonomistyring, Forskningsadministrasjon
Bilde av Cecilia Salinas Salinas, Cecilia Førstelektor- Sosialantropologisk institutt (+47) 470 59347 c.g.salinas@sai.uio.no Natur/kultur, Urbefolkninger, Ressursforvaltning, Klimaendring, Sør-Amerika, Uruguay og Argentina
Bilde av Arnd Schneider Schneider, Arnd Professor +47-22857625 arnd.schneider@sai.uio.no Kunstantropologi, Materiell kultur, Migrasjon, Visuell antropologi, Latin-Amerika, Sicilia
Bilde av Elisabeth Schober Schober, Elisabeth Førsteamanuensis 22855396 elisabeth.schober@sai.uio.no globalisering, militærisme og kjønn, nasjonalisme, landegrensenes antropologi, Sør- Korea, Philippinene
Bilde av Henrik Sinding-Larsen Sinding-Larsen, Henrik Forsker +47-22180199 henrik.sinding-larsen@sai.uio.no Kulturbegreper, Globalisering, Miljø, Vitenskapsteori, Norge
Bilde av Catharina Bjerke Sletner Sletner, Catharina Bjerke Vitenskapelig assistent +47 91633581 c.b.sletner@sai.uio.no Forbruk, Argentina, Resirkulering, Økosamfunn, Anarkisme, Grenser, Migrasjon, Klima, Materiell kultur
Bilde av Mette Kristin Stenberg Stenberg, Mette Kristin Konsulent +47-22856526 m.k.stenberg@sai.uio.no Studieadministrasjon: ekspedisjon, pensum, bekreftelser; Instituttseminar, Forskerbolig, Leverandørkontakt
Bilde av Astrid Bredholt Stensrud Stensrud, Astrid Bredholt Postdoktor +47-22844399 a.b.stensrud@sai.uio.no Natur/kultur, Klimaendring, Økonomisk antropologi, Nasjon og stat, Globalisering, Andes, Latin-Amerika
Bilde av Gro Strømsheim Strømsheim, Gro Seniorkonsulent +47-22854845 +47 92 02 94 53 gro.stromsheim@sai.uio.no Kommunikasjon, pressekontakt, nettredaktør, forskningsformdling
Bilde av Arve Sørum Sørum, Arve Professor emeritus +47-22855055 arve.sorum@sai.uio.no Kosmologi, Ritualer, Slektskap, Humanøkologi, Urbefolkninger, Indonesia, Melanesia