Political Authoritarianism in the Dominican Republic

Hva er "autoritært styresett", og hvordan kan det studeres? Christian Krohn-Hansen bruker Den dominikanske republikk som utgangspunkt for å si noe om forståelsen av autoritære ledere.

Den dominikanske republikk var lenge ledet av den brutalt voldelige diktatoren Rafael Trujillo. I den sørvestlige delen av landet, der Krohn-Hansen har gjort feltarbeid, husker de imidlertid Trujillo som en god leder. Hans presidentperiode så de her som en tid preget av framgang. Boka er viet en undersøkelse av dette paradoksale fenomenet.

 

Vi må studere autoritære styreformer nedenfra, mener Krohn-Hansen. Boka, publisert på forlaget Palgrave Macmillan, formulerer slik også en kritikk av hvordan historien/e om autoritære ledere blir smale og misvisende. Hegemoniske vestlige diskurser om despoter er etnosentriske og får despotene til å virke komplett irrasjonelle, skriver Krohn-Hansen, som er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt. 

Emneord: Authoritarianism, Everyday practices, The State, Dictatorship, Dominican Republic
Publisert 26. feb. 2009 15:37 - Sist endret 29. apr. 2011 14:26