Publikasjoner - Side 7

Publisert 23. aug. 2012 15:09

On the anniversary of the terrorist attack on 22/7 2011, Sindre Bangstad has written a summary of the trial and the public discussion attached to it.  – This much is clear, he writes: the now thirty-three year old Anders Behring Breivik has already lost the battle to shape the future of multicultural Norway. And we will say this again and again: history does not – and never will - absolve anyone for human evil of the kind perpetrated against innocent children, women and men in Norway.

Publisher's page

Publisert Aug. 22, 2012 3:07 PM

Arnd Schneiders chapter in The SAGE handbook of Social Anthropology is divided into five main headings: (1) agency and relationality; (2)artworlds;(3) mimesis and appropriation; (4)materiality; phenomenology, skills and creativity; and (6) practice.

Publisert 22. aug. 2012 13:53

Arnd Schneiders chapter in The SAGE handbook of Social Anthropology is divided into five main headings: (1) agency and relationality; (2)artworlds;(3) mimesis and appropriation; (4)materiality; phenomenology, skills and creativity; and (6) practice.

 

Publisert 15. juni 2012 14:48

I siste nummer av American Anthropologist  fokuserer Sindre Bangstad på intern norske meningsdannelse før og etter terroraksjonen den 22.07.2011. Et sammendrag av artikkelen kan lastes ned her

 

 

Publisert 1. juni 2012 13:06

I The end of history and the last man (2006) lanserer Francis Fukuyama hypotesen om at menneskeheten i dag for første gang står uten en forestilling om en alternativ framtid. Muligheten for å drømme om å skape et fundamentalt annerledes samfunn er undergravet av det liberale demokratiets seiersgang. Denne samfunnsformen kan simpelthen ikke overgås av en fantasi om noe alternativt, skriver Halvard Vike i sin innledning.

Artikkelen er publisert i Norsk Antropologsik Tidsskrift, nr. 2, 2012

Publisert 31. mai 2012 17:08

Med bakgrunn i Jonas Jakobsen og Odin Lysaker sitt innlegg «Ytringsfrihetens grunnlag og praktisering» hvor det vises til en lite rettferdig lesning av Jürgen Habermas sin "offentlighetsteori", viser  Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen blant annet til at ny teknologi har skapt en helt annen mediesituasjon som igjen har endret hvordan ytringer praktiseres i det offentlige rom.

 

 Nytt Norsk Tidsskrift nr. 02.

 

Publisert 23. mai 2012 15:46

Sindre Bangstad bok Sekularismens ansikter er kommet ut i svensk språkdrakt. Bangstad analyserer begrepet sekularisme sett i lys av samtidens tenkere. Han drøfter blant annet norske muslimers forhold til sekularisme og følger den indiske debatten. Sekularisme  med tilbakeblikk på Sør-Afrikas historie fra apartheid fram til våre dagers utfordringer for sydafrikanske muslimer beskrives før han avslutter med å se framover i tid.

Les Studentlitteratur AB sin presentasjon av boken.

 

 

Publisert 16. mai 2012 09:53

De har forsket i skoleklasser og barnehager, kirker, moskeer og templer, i borettslag, fritidsklubber og lag og foreninger i Furuset. 15.mai lanserer forskerne i Alnaprosjektet sin første bok.

Publisert 11. mai 2012 13:30

Forlagene Manifest og Flamme har tatt initiativ til en intellektuell mobilisering mot den nye høyreekstremismen. Et større antall norske akademikere – religionshistorikere, statsvitere, medievitere, kjønnsforskere, osv. – tar i denne antologien for seg hver sin påstand fra det originale terrormanifestet. Resultatet er en faglig tilbakevisning, så å si punkt for punkt, av terroristens tankegods.

Vi har lokalt tre bidragsytere i dette akademinske svaret på den nye høyreekstremismen:

Anne Hege Grung tilbakeviser påstanden «Islam er en kvinneundertrykkende religion» i terrormanifestet.

Sindre Bangstad viser til at Breiviks forestilling om et transhistorisk 'homo islamicus',  gjenspeilet  i  sitatet «Muslimenes religiøse verdier endrer seg aldri», ikke har dekning i forskningslitteraturen.

Thomas Hylland Eriksen   imøtegår en av terroristens mange mytiske fremstillinger, nemlig påstanden om at «Norsk kultur blir utslettet», i vårt samfunn med innflytelse fra flere kulturer.

Publisert 29. mars 2012 13:47

Sindre Bangstad and Thomas Hylland Eriksen  sat down for a public conversation with Professors John L. and Jean Comaroff in The House of Literature in Oslo, Norway, on 28 September 2010.

Les hele intervjuet i Ethnos her

Publisert 19. jan. 2012 14:55

Signe Howell and Aud Talle are editors of this volume which adresses a topic of great relevance to the practice of ethnographic fieldwork, what they call multitemporal fieldwork. 

Publisher's page

Publisert Jan. 17, 2012 1:08 PM

Arnd Schneider has written Expanded Visions:Rethinking Anthropological Research and Representation through Experimental Film in Redrawing Anthropology:Materials, Movements, Lines edited by Tim Ingold, University of Aberdeen, UK

Publisher's page

Publisert 5. jan. 2012 16:10

 I en artikkel offentliggjort i Journal de la Société des Océanistes har Thorgeir Kolshus  med basis i et lengre feltarbeide på øya Mota i det sørlige Stillehavet, utfordret etablert etnografisk forståelse av samfunn.

Forlagets presentasjon

Publisert 5. jan. 2012 14:11

Arnd Schneider has written Expanded Visions:Rethinking Anthropological Research and Representation through Experimental Film in Redrawing Anthropology:Materials, Movements, Lines edited by Tim Ingold, University of Aberdeen, UK

Publisher's page

Publisert 9. des. 2011 15:11

Sindre Bangstad gir et  detaljert og omfattende overblikk over bruk av religionskritisk begrepbruk sett i et norsk og internasjonalt lys de siste årene,  i siste nummer av Kirke og Kultur . Hans overordnede utgangspunkt for å følge ytringsdebatten er spørsmålet om hvor grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi har vist seg i mediabildet?

 

 

 

Publisert 9. des. 2011 14:04

Sindre  Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner er redaktører for denne antalogien som drøfter religionens offentlige rolle i det norske mediebildet de senere årene. Forholdet stat-kirke, skolens RLE-fag, skolens (og barnehagenes) formålsparagraf, hijab i skole, politi og domstoler, forskjellsbehandling innad i trossamfunn og religiøse privatskoler er spørsmål drøftes nærmere.

Les forlagets presentasjon av boken her.

Publisert 2. des. 2011 14:26

Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen drøfter i denne artiklen i Nytt Norsk Tidsskrift utfordringen i at ytringsfrihetsfundamentalisme kan åpne døren for blant annet diskriminerende og/eller rasistiske ytringer rettet mot individer eller minoriteter.

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har blant mye annet avstedkommet en debatt om ytringsfrihet og ytringsansvar. Her ser vi nærmere på problematiske sider ved utbredte forståelser av ytringsfriheten og dens grenser. Vi argumenterer for at det er utfordrende sider ved utviklingen av hatefulle ytringer på internett som vanskelig lar seg besvare med henvisninger til habermasianske forståelser av hvordan den offentlige sfære fungerer.

Publisert 4. nov. 2011 13:36
Publisert 22. okt. 2011 11:31

 Thomas Hylland Eriksen   describes with sensitivity in Anthropology Today how a community which had lost two of its brightest stars – Bano Rashid, 18, and Diderik Aamodt Olsen, 19 – in the terrorist attack of 22 July.  

 

 

Publisert 14. okt. 2011 16:23

In the October  issue of Anthropology Today, Sindre Bangstad discusses the  media deployment of the image of the Muslim as an embodied threat to Norway’s presumed gender equality and lack of homophobia has given anti-Muslim discourses a far wider resonance than they previously enjoyed in Norwegian society.

 

Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.

Publisert 31. aug. 2011 14:29

Signe Howell is describing Chewong sociality as manifested through sharing in her artickle as a part of the anthology  Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia. The article investigates the egalitarian ideology of sharing in the Chewong society based on vital values of equality.

Publisert 19. aug. 2011 13:23

Sara Alejandra Manzanares Monter analyserer i denne boken religiøse, organisasjonsmessige og nære slektskapsbånd hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico.

Publisert Aug. 9, 2011 2:35 PM

Thomas Hylland Eriksen har skrevet kapitelen ‘A simple colonial philistine society’: cultural complexity and identity politics in small islands, i Islands as Crossroads: Sustaining Cultural Diversity in Small Island Developing States.

Forlagsside

Publisert Aug. 9, 2011 2:08 PM

Sharam Alghasi has written the chapter Understanding the audience in a multicultural society in Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region.

Publisher's website